สุขภาพ


สุขภาพดี5ขั้ันตอนสุขภาพ
ดูแลสุขภาพพิชิตความเครียด
อาหารสุขภาพวิธีขจัดเซลลูไลท์
อาหารเสริมการกินวิตามิน
สมุนไพรสูตรLowแคลอรี่

Stock Photos, Royalty Free Stock Photography, Photo Search


สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
+ กล้วยน้ำหว้า
+ กระชาย
+ กระเทียม
+ ขมิ้นชัน
+ กระดุมทอง
+ ตำลึง
+ มะระขี้นก
+ ตระไคร้
+ บัวบก
สุขภาพ
สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+ ข้อดีการดื่มกาแฟ
+ อาหารสมองนศ.
+ รู้ทันสุขภาพผู้ชาย
+ Article Health
+ หนังสือสุขภาพ

สุขภาพ

 
ดื่มน้ำสะอาดดื่มน้ำสะอาด

น้ำนั้นมีความสำคัญกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุ
ของความบกพร่องของร่างกายที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ การดื่มน้ำ
สะอาด
ให้พอเหมาะกับร่างกายเป็นประจำทุกวัน จะช่วยทำให้ปริมาณ
ไขมันในร่างกายลดลงสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพ นำ้
เป็น”อาหารอันวิเศษ” ที่ช่วยในการดูแลรูปร่าง น้ำจะช่วยในการระงับ
ความอยากอาหาร และช่วยร่างกายเร่งการเผาผลาญไขมัน

ดื่มน้ำสะอาด

จากรายงานการวิจัยพบว่า การดื่มน้ำน้อย จะเป็นสาเหตุให้เกิดการ
สะสมของไขมันมากขึ้น หากดื่มน้ำมากจะช่วยในการลดการสะสม
ของไขมันลงได้ นอกจากนั้น ต้องดื่มน้ำเพื่อให้ไนทำงาน ไตไม่
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอ เมื่อ
ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ตับก็จะเป็นตัวที่ต้องทำงานหนักขึ้น
หน้าที่หลักของตับก็คือ ช่วยเร่งการเผาผลาญของไขมันที่สะสมในร่าง
กายให้เกิดเป็นพลังงาน แต่ตับต้องมาทำหน้าที่ของไต ทำให้มันไม่
สามารถทำหน้าที่หลักได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดการเผา
ผลาญของไขมันได้น้อยลง และยิ่งเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกาย
มากขึ้น  ทุกคนจึงควรดื่มน้สะอาดเป็นประจำทุกวันและให้พอเหมาะ
กับร่างกายของแต่ละคน

น้ำสะอาดหมายถึง น้ำที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี
ที่มีพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคอุปโภค
สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์
น้ำที่สะอาดมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ปราศจากเชื้อโรค
2. ไม่มีสารพิษเจือปน
3. หากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐาน


 

บทความสุขภาพ


สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+คนสูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
- โรคเบาหวาน
- โรคภูมแพ
- โรคมะเร็ง
- โรคหัวใจ
- โรคไต

Stock Photos, Royalty Free Stock Photography, Photo Search


อาหารสุขภาพ อาหารสุขภาพ
+ อาหารเสริม
+ อาหารบำรุงดวงตา
+ พะโล้แก้หวัด
+ จิงจูฉ่ายต้มหมู
+ ดื่มน้ำสะอาด

สุขภาพ

อาหารสุขภาพLINK WEB
+ สาธารณสุข
+ สสส