สุขภาพ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก
อาหารสุขภาพลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

  บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

การเจริญสติ

 

การเจริญสติ คือ การกำหนดอิริยาบถให้ทันในปัจจุบัน และการรับรู้
ความรู้สึกตามทวารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้มากที่สุด
ความรู้สึกของคนมีทางรู้อยู่ 6 ทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้
กำหนดรู้ไปตามจริงที่ใจรู้ พร้อมกับกิริยาเคลื่อนไหวอื่นๆ ทำอะไรก็
ให้มีสติกำหนดรู้ให้ทันปัจจุบันให้มากที่สุด


อิริยาบถใหญ่ คือ การยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถย่อย คือ การเคลื่อน
ไหวกายทุกกิริยาบท เช่น กิน ดื่ม เคี้ยว กลืน เหลียว ก้ม เงย หยิบ ยก
ตลอดจนการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ควรพยายามกำหนดให้ได้มากที่สุด
ทุกคนไม่มีใครกำหนดได้ทุกกิริยา ย่อมมีการพลั้งเผลอก็ให้กำหนดตาม
ความเป็นจริง "เผลอหนอ"

ในการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และเจริญสตินี้ การเจริญสติ จัดว่ามีความ
สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง การเดินจงกรมเป็นอันดับสอง และการนั่งสมาธิ
มีความสำคัญเป็นอันดับสาม ในอันที่จะทำให้เกิดปัญญา เมื่อเจริญสติ
กำหนดรู้ให้ต่อเนื่องกัน จิตจะสงบลงได้ ความฟุ้งซ่านจะน้อยลง จะเกิด
ความคิดถูก รู้ถูก พูดถูก ทำถูก ซึ่งเรียกว่า ปัญญา หรือ วิปัสสนาญาณ
หรือความดำริชอบ ซึ่งเป็นวิชาแก้ปัญหาโลก-ปัญหาธรรม ได้อย่างถูก
ต้องและดียิ่ง ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและ
ความสันติสุข

ลำดับความสำคัญของการปฏิบัติ
1.การกำหนดสติทุกอิริยาบถ
2.การเดินจงกรม
3.การนั่งสมาธิ

ข้อมูลอ้างอิงจาก ลานธรรมจักร
การเจริญสติสำหรับผู้ฝึกใหม่ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
บทความพระพุทธศานา                            


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
- โรคไต

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ