สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

เพิ่มพลังการทำงานด้วยสมาธิ
โดย พระธรรมโกศาจารย

 

การฝึกสมาธิเป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถอยู่กับตนเองทบทวน และ
วางแผนการทำงานที่ดีได้ ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คำว่า สมาธิ
หมายถึงความตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำหนดจะทำให้เสร็จ

เพิ่มพลังการทำงานด้วยสมาธิ โดย พระธรรมโกศาจารย์

ดังนั้นถ้าอยากให้งานเสร็จ เราก็ควรมีสมาธิอยู่กับงาน ไม่วอกแวกคิด
เรื่องอื่น เพราะนอกจากจะทำให้เสียเวลาในการทำงานแล้ว การที่กระ
แสจิตซัดส่ายไปมายังทำให้จิตขาดพลังในการแก้ปัญหาต่างๆ อีกด้วย

วางแผนความคิด หากเราต้องเผชิญหน้ากับงานหลายอย่าง และไม่
สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในเวลาเดียวกันได้ เราจึงควรจัดลำดับ
ความสำคัญให้งานแต่ละชิ้น โดยเริ่มทำงานชิ้นที่เร่งด่วนที่สุดให้เสร็จ
ก่อน แล้วค่อยหันไปหยิบงานชิ้นต่อไป จะได้ไม่ต้องกังวลว่างานจะ
เสร็จไม่ทันเวลา

เพิ่มพลังการทำงานด้วยสมาธิ โดย พระธรรมโกศาจารย์

คิดทำทีละเรื่อง คนเครียด คือคนที่แบกเรื่องหนักไว้เต็มหัว ทำให้เป็น
กังวลอยู่เสมอว่า นี่ก็ยังไม่ได้ทำ นั่นก็ยังไม่ได้ทำ ถ้าอย่างนั้นลอง
เปลี่ยนจากการคิดเยอะมาเป็นการเลือกคิดถึงแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดใน
ขณะนั้นดีกว่า เช่น ตอนนี้อยู่ในที่ทำงานเราก็ควรให้จิตตั้งมั่นอยู่กับงาน
ส่วนเรื่องที่บ้านก็เก็บไว้ก่อน

คิดไม่ออกก็หยุดคิด หากใครที่มีปัญหาแล้วคิดวิธีแก้ไขไม่ออกก็ควร
ปล่อยให้สมองได้พักผ่อนด้วยการหยุดคิดบ้าง โดยอาจจะออกไปเดิน
เล่นหรือนอนหลับสักงีบ เพื่อให้สมองปลอดโปร่งขึ้น แล้วค่อยกลับมา
นั่งคิดใหม่ รับรองว่าแนวคิดต่างๆ จะเกิดขึ้นตามมาเองโดยไม่ต้องฝืน
คิดเลย

ที่มา : พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหา
Post 010916
บทความพระพุทธศานา

                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+เก้าอี้ขยี้พุง
+กระโดดเชือก
+ลดน้ำหนัก
+เทคนิคพรางหุ่น
+ยืนนั่งถูกวิธี 
อ่านบทความอื่น