สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

วจีทุจริต

 

วจีทุจริต แปลว่า การประพฤติชั่วทางวาจา การประพฤติชั่วด้วยวาจา
วจีทุจริต เป็นการทำความผิดทางวาจา คือด้วยปากด้วยการพูด จัด
เป็นบาปมิใช่บุญ ก่อทุกข์โทษให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไป


วจีทุจริต 4 อย่าง ดังนี้
1.พูดเท็จ คือพูดไม่จริง พูดตรงกันข้ามกับความจริง เพื่อให้เข้าใจผิด
2.พูดคำหยาบ คือพูดคำระคายหู คำหยาบโลน ไม่น่าฟัง ไม่เป็นคำผู้ดี
3.พูดส่อเสียด คือพูดยุยงให้คนอื่นแตกกัน ทะเลาะกัน พูดให้เขาเจ็บใจ
4.พูดเพ้อเจ้อ คือพูดพล่าม พูดเหลวไหล ไม่มีสาระ วกวนไม่รู้จบ ทำ
ให้เสียเวลาและประโยชน์


การทำความดีหรือความชั่วกระทำได้ 3 ทางคือ กายกรรม -การกระทำ
ทางกาย วจีกรรม - การกระทำทางวาจา มโนกรรม -การกระทำทางใจ
วจีกรรมมีทั้งวจีสุจริตและวจีทุจริต วจีสุจริต คือ การกระทำดีทางวาจา
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกุศลกรรมบท 10 หรือการกระทำความดี
10 ประการ ได้แก่ พูดความจริง พูดสุภาพ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
พูดถูกกาลเทศะ วจีทุจริต คือ การกระทำชั่วทางวาจาซึ่งเป็นองค์
ประกอบหนึ่งของอกุศลกรรมบท 10 หรือการกระทำความชั่ว 10 ประการ ได้แก่ พูดโกหก พูดหยาบคาย พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ

วจีทุจริต
เป็นพิษร้ายที่ออกมาจากลมปากของผู้ที่มีอกุศลจิตและ
อกุศลเจตนา มีจุดประสงค์สร้างความชอบธรรมแก่ตน เพื่อทำลาย
ผู้อื่น ผลกระทบของวจีทุจริตจะอยู่ในวงแคบหรือวงกว้างนั้น ขึ้นอยู่
กับว่าเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหมู่คณะ หรือหมู่คณะ
กับหมู่คณะ และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมระดับชาติแล้วก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมีอานุภาพการทำลายล้างสูง


ข้อมูลอ้างอิงจาก th.wikipedia.org/wiki/วจีทุจริต,
https://www.dailynews.co.th/article/383408
บทความพระพุทธศานา
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
23617
                                                    

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+เก้าอี้ขยี้พุง
+กระโดดเชือก
+ลดน้ำหนัก
+เทคนิคพรางหุ่น
+ยืนนั่งถูกวิธี 
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก

+สาเหตุนน.ไม่ลด
+เหงื่อออกดี
+เก้าอี้ขยี้พุง
อ่านบทความอื่น