สุขภาพ
สารไอโอดีนช่วยสมอง
เจริญเติบโต
โตเต็มที่

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก
อาหารสุขภาพีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+เคล็ดลับหน้าใส
+เคล็ดลับลดนน.
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+
มะตูม
+กระเทียม
+ขมิ้นชัน
+ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+กล้วยหอม
+อินทผลัม 
+เกาลัด
+กระวาน
+มะขาม
  สุขภาพบทความสุขภาพ

+ผลไม้น้ำตาลสูง
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+อาหารลดมะเร็ง
+ป.ย.เปลือกไข่ 
+
เปลือกส้มมีปย.
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search
สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่

 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว
ถึง สภานานาชาติเพื่อการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ได้ทูลเกล้า
ถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 จากพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหาและ
พระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีน
แห่งชาติ นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2534 ส่งผลให้โรคขาดสารไอโอดีนลดลงอย่าง
มาก


ไอโอดีนมีความสำคัญในการผลิตธัยรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีความจำเป็น
ต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองของทารกตั้งแต่ใน
ครรภ์จนถึงอายุ 2-3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบ
โตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด (ไอคิว) หรือระดับสติปัญญาของ
เด็กได้ถึง 10-15 จุด ผลการสำรวจระดับไอคิวของเด็กไทยโดยกรม
สุขภาพจิต พบว่าปี 2554 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 มีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่
94 จุด และในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ 93.1 จุด ลดลง 0.9 จุด

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการควบคุมป้อง
กันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการหลัก คือการใช้
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประชาชนบริโภควันละไม่เกิน 1 ช้อน
ชา ก็จะได้ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ
ต่อวันมาตรการเสริมไอโอดีน
ได้แก่
1.การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงตั้งครรภ์
ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่
2.มาตรการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ใน ร.ร733 แห่ง ในพื้นที่ห่างไกล
ยากแก่การเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจาก สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29616

บทความสุขภาพ 

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
ควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+แอปเปิ้ลบำรุง
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ 
+ พะโล้แก้หวัด
+ จิงจูฉ่ายต้มหมู

สุขภาพอาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก

+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่นสุขภาพผู้สูงอายุ

+อาหารผู้สูงอาย
+
อาชีพผู้สูงอายุ
+อัลไซเมอร์
+ผู้หญิงวัยทอง 
+ผู้ชายวัยทอง 
อ่านบทความอื่น