Custom Search


เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง

เสียงดนตรีเป็นเสียงที่สามารถทำให้จิตใจเบิกบาน คลายเครียดบำบัดโรค และ
เสียงดนตรีทำให้กินน้อยลง
ได้อีกด้วยจากการศึกษาของคอร์เนล พบว่า มีแนว
โน้มที่จะกินน้อยลงในร้านอาหาร ด้วยแสงสลัวๆ และเสียงดนตรีเบาๆ และจะดี
ยิ่งกว่าเมื่อเราเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีและสภาพแวดล้อมมากกว่าการกิน

เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง


เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง
ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยทำการตกแต่งร้านอาหารตามเงื่อนไขเรื่องแสงและเพลง และพบว่า
ผู้เข้าร่วมทดลองกินอาหารเย็นในจำนวนน้อยกว่า 175 แคลอรี่

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ควรหาบรรยากาศที่จะทำให้ไม่กินอาหารน้อยลง หรือไม่ก็เปิดเพลงเบาๆ
ที่บ้าน เวลากินอาหารมื้อไหนๆก็คงจะดี เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการกินน้องลง ยังทำให้สมอง
ได้ผ่อนคลาย คลายเครียดไปในตัวอีกด้วย


เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง
เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง
ข้อมูลจาก Cosmopolitan.com
2913
ดนตรีบำบัด(music therapy)
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ