สุขภาพ
จากโบราณสู่ปัจจุบัน
แต่งกายไว้ทุกข์
อย่างไร

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก
อาหารสุขภาพีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+เคล็ดลับหน้าใส
+เคล็ดลับลดนน.
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+
มะตูม
+กระเทียม
+ขมิ้นชัน
+ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+กล้วยหอม
+อินทผลัม 
+เกาลัด
+กระวาน
+มะขาม
  
บทความสุขภาพ

+ผลไม้น้ำตาลสูง
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+อาหารลดมะเร็ง
+ป.ย.เปลือกไข่ 
+
เปลือกส้มมีปย.
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search

จากโบราณสู่ปัจจุบัน แต่งกายไว้ทุกข์อย่างไร

 


ตามธรรมเนียมเก่าแก่ในเรื่องของการแต่งกายไว้ทุกข์ เนื่องด้วยพระ
มหากษัตริย์สวรรคตนั้น เดิมทีมีระเบียบแบบแผนที่ยึดปฏิบัติกันมาช้า
นาน แต่ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และค่านิยมจากตะวัน
ตก

จากโบราณสู่ปัจจุบัน แต่งกายไว้ทุกข์อย่างไร

โดย อ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แรก
เริ่มเดิมทีนั้น ตามธรรมเนียมโบราณในเรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์ของ
พสกนิกรไทย มีรายละเอียดต่างๆ อยู่หลายประการ


โดยสีของเสื้อผ้าจะเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะ และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เสียชีวิตและผู้แต่งกาย หากบุคคลนั้นๆ มีอายุมาก หรือศักดิ์
สูงกว่าผู้ตาย บุคคลนั้นจะต้องแต่งกายด้วยสีดำ ในทางกลับกัน หาก
บุคคลนั้นๆ มีอายุน้อยหรือศักดิ์ต่ำกว่าผู้ตาย บุคคลนั้นจะต้องแต่งกาย
ด้วยสีขาว

ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นวงกว้าง การ
แต่งกายไว้ทุกข์จึงเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือสีขาวดำ ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว
ถูกใช้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

อ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อธรรมเนียมที่ยึดปฏิบัติสืบต่อ
กันมาเปลี่ยนไป ประชาชนคนไทยก็ควรแต่งกายให้เหมาะสม และยึด
ถือตามหลักคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั่นก็คือ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
กล่าวคือ คนไทยไม่ควรใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพื่อหาซื้อเสื้อผ้าสวยงามมา
แต่งกายไว้ทุกข์ แต่ประชาชนคนไทยควรใช้จ่ายแต่ตามพอดี แต่งกาย
ไว้ทุกข์ตามกาลเทศะด้วยความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ขัดต่อคำสอนของ
พ่อหลวง รัชกาลที่ 9


ข้อมูลจาก สสส.
Post 171016

ข้อแนะนำสำหรับผู้สวมใส่ชุดดำในช่วงที่แดดจ้า
สุขภาพจิตชาวไทยหลังสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
ควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+ป.ย.น้ำสับปะรด
+
น้ำมะเขือเทศ
+ยิ่งกินยิ่งเครียด
+อาหารลดร้อน
+กินแป้งไร้ีพุงยังไง
+ข้าวเหนียว
+ป.ย.น้ำมันปลา

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก

+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น
บทความน่ารู้
+พระบิดาแห่งเทค
โนโลยี่ของไทย

+แต่งกายไว้ทุกข
+ข้อแนะนำผู้สวม
ชุดดำ
ในช่วงแดดจ้า
+สุขภาพจิตคนไทย