หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

เพิ่มเวลานอนช่วย ลดความเจ็บป่วยได้

การนอนหลับให้สนิท อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และทำให้สดชื่น
พร้อมรับวันใหม่ แต่คนเป็นจำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนอนหลับมากนัก หารู้ไม่ว่า
การพักผ่อนให้เพียงพอ
นั้นส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมองสดชื่น และมีใบหน้าอ่อน
วัยล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบว่า การเพิ่มเวลานอนใหมากชั่วโมงขึ้นในแต่ละคืน
สามารถเพิ่มขีดความตื่นตัว และลดความเจ็บป่วยลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เพิ่มเวลานอนช่วย ลดความเจ็บป่วยได


หากต้องการลดความเจ็บป่วยลง    แทนที่การใช้ยาลดอาการเจ็บไข้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าการนอน
ให้ได้ราว 10 ชั่วโมง คือเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำตามปกติ 8 ชั่วโมง ขึ้นอีก 1-2 ชั่วโมงจะช่วยลด
ความเจ็บป่วย
ที่เผชิญระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจน

การศึกษาทดลองกับอาสาสมัครสุขภาพดีสิบแปดคนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยโดยให้แบ่งเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งนอน 8 ชั่วโมง 4 คืน อีกกลุ่มนอน 10 ชั่วโมง 4 คืน และใช้เครื่องมือตรวจสอบปัญหา
การนอนของแพทย์ เช่นคลื่นสมอง การกลอกตา มาใช้ ประกอบกับทดสอบความรับรู้ต่อความเจ็บ
ป่วยด้วยความร้อน

Sticker line

ผลทดสอบปรากฎว่าการนอนเพิ่มขึ้น 1.8 ชั่วโมงต่อคืนจากปกติช่วยเพิ่มความตื่นตัวระหว่างวัน
และช่วยลดความไวต่อการสัมผัสความเจ็บป่วยลงได้อย่างเห็นผลโดยผู้ที่นอนมากกว่าสามารถวาง
มือบนความร้อนได้นานขึ้น 25 เปอร์เซนต์ โดยแสดงอาการเจ็บปวดน้อยกว่า

เพิ่มเวลานอนช่วย ลดความเจ็บป่วยได

การค้นพบนี้ตีพิมพ์ลงในวารสารสลีพ ระบุว่าผลที่ได้ดีกว่าการใช้ยาแก้ปวด 60 มิลลิกรัมที่เคย
ทดสอบไว้ก่อนหน้านี้ โดยผลที่ได้นี้สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยก่อนหน้าที่เน้นว่าการพักผ่อนน้อย
จะทำให้คนที่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วไวต่อความเจ็บป่วยที่ได้รับมากกว่าคนที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับการนอนให้เพียงพอกันดีกว่า แม้ไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย
ใดๆก็ตาม แต่การพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ทำให้สมองและร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า แต่ใน
กรณีที่มีการเจ็บป่วยมากๆ ก็ควรไปพบแพทย์จะดีกว่า เพื่อสุขภาพที่ของเราทุกคน

ข้อมูลจากสสส

บทความเกี่ยวกับการนอน 121212


สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD