สุขภาพ

พุทธศาสนา
สุขภาพดีตักบาตร
ดูแลสุขภาพนิกายเถรวาท
อาหารสุขภาพละสังโยชน์ 10
อาหารเสริมศีล10ประการ
สมุนไพรละขันธ์5 

บทความสุขภาพ
+อาหารกระชากวัย
+นอนมากเกินไป
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+สมุนไพรแก้ไอ
+
เม็ดแมงลักดี
+ขมิ้นชัน
+ทองพันชั่ง
+กระเจี๊ยบแดง
+
ดอกดุสิตา
+หมอน้อย
อ่านบทความอื่น
สุขภาพ
บทความสุขภาพ

ดูแลผิว ดวงตา 
+กลิ่นปากทำไงดี
+วิธีขัดผิวขาว 
+ผิวสวยด้วยผัก
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟอง

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search

ประโยชน์ของการดื่มชาเขียว

การดื่มชาเขียวให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ในชาเขียวมีสารสำคัญใน
กลุ่มโพลีฟีนอล ที่ชื่อว่า เคทิชิน (Catechins) จะทำหน้าที่จับกับ
อนุมูลอิสระและขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยต้านโรคภัยได้มากมาย

การดื่มชาเขียว ช่วยต้านโรคภัยไข้เจ็บไ้ด้มากมาย อาทิเช่น ป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งได้ โภชนา
การขวัญชัย นันทะโย ผู้เชี่ยวชาญจากเมก้า วีแคร์ กล่าวถึประโยชน์
ที่จะได้รับจากการดื่มชาเขียว

การดื่มชาเขียว

ประโยชน์ที่ได้จากการดื่มชาเขียว
ชาเขียวช่วยลดคอเลสเตอรอล

จากการวิจัยพบว่า ชาเขียวสามารถช่วยลดระดับไขมันได้ ทั้งในผู้ที่มี
ระดับไขมันในเลือดสูงและในระดับปกติ โดยสารสำคัญกลุ่มโพลีฟีนอล
เป็นสารออกฤทธิ์ และการศึกษาทางคลินิกพบว่า การดื่มชาเขียวสกัด
ในระยะยาวในคนที่มีไขมันในเลือดสูง สามารถลดไขมันในเลือดได้
และส่งผลดีต่อการลดความดันโลหิตด้วย

นอกจากนั้นการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคนซัสปี 1997 พบว่าชาวญี่ปุ่น
มีอัตราการเสี่ยงของโรคหัวใจค่อนข้างต่ำ แม้ว่าชาวญี่ปุ่นกว่า 75% จะสูบบุหรี่ก็ตาม โดยให้เหตุผลว่า แคทิชิน ในชาเขียว เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้

ชาเขียวช่วยต้านมะเร็ง
ชาเขียว
มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงจึงช่วยลด
ความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้จากรายงานการแพทย์ทั่วประเทศ
ญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1982 และ 1987พบว่าในแถบจังหวัดมิซูโอกะ ซึ่งเป็น
ท้องถิ่นที่มีการดื่มชาเขียวกันมาก มีอัตราการเกิดมะเร็งในกระเพาะ
อาหารอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และรายงานของทีมวิทยาศาสตร์
จากศูนย์กลางการวิจัยโรคมะเร็ง ในบริติชโคลัมเบีย พบว่าสารแคทิชิน
ในชาเขียว สามารถยับยั้งการสร้างไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ได้

ชาเขียวกินแล้วผอม
ชาเขียวสกัด
เป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้
จริง และปลอดภัยโดยจากผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างให้ดื่มชาเขียว
สกัดวันละ1,500 มิลลิกรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากลุ่มตัว
อย่างน้ำหนักตัวลดลงโดยรวม 4.6% ( 3.5 กิโลกรัม) และรอบเอว
ลดลงโดยรวม4.48% (1.6 นิ้ว)

การศึกษานี้ยังได้สรุปถึงกลไกการทำงานของชาเขียวสกัด ในการลด
น้ำหนักว่า ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไลเปส ทั้งจากกระเพาะอาหารและตับ
อ่อน ทำให้การย่อยไขมันลดลง ส่งผลให้ไขมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้
น้อยลง ลดการสะสมของไขมันใหม่ได้ อีกทั้ง ชาเขียวสกัดยังช่วย
กระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกาย โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่จะไป
ทำลาย Norepinephrine (NA) ทำให้ NA อยู่ในร่างกายและออก
ฤทธิ์ได้นานขึ้น ส่งผลให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้น

ชาเขียวทำให้ท้องผูก ในชาเขียวมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีฤทธิ์
ฝาดสมานและเป็นสารที่ช่วย บรรเทาอาการท้องเสีย จึงเป็นไปได้ถ้า
ดื่มชาปริมาณมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวแบบชง หรือ แบบ
พร้อมดื่ม ก็สามารถทำให้ท้องผูกได้

ข้อมูลจาก ภก.ขวัญชัย นันทะโย ผู้เชี่ยวชาญจากเมก้า วีแคร์, ไทยรัฐ
post 15Jan.2015

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาเขียว เลือกดื่มชาให้เหมาะกับตัวเรา

FoodHealth

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+ป้องกันตาแห้ง
+
เดินเร็วอายุยืน
+สมุนไพรแก้ไออ่านบทความอื่น

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+
ยิ่งกินยิ่งเครียด
+
แตงโม
+
น้ำมันปลา
+
น้ำสับปะรด
+
โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 
บทความสุขภาพ

ลดน้ำหนัก
+
เก้าอี้ชยี้พุง
+
5เคล็ดลับลดนน.
+
ยาลดอ้วนกินผิด
+
เหงื่อออกดี
+
กระโดดเชือก
อ่านบทความอื่นสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ

+เดินวันละ25นาที
+
เดินเร็วอายุยืน
+ผู้ชายวัยทอง
+สุขภาพหัวใจ
+ข้อเสื่อมบรรเทา 
อ่านสุขภาพผู้สูงอายุ