สุขภาพ
กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีบำรุงรักษาผม
ดูแลสุขภาพดื่มเหล้าเสี่ยง
อาหารสุขภาพข้อดีการดื่มกาแฟ
อาหารเสริมการไม่กินเนื้อสัตว์
สมุนไพรดื่มน้ำสะอาด


บทความสุขภาพ
+ พาราเซตามอล
+ ฟันสวย
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 

สมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม
สมุนไพร
บทความสุขภาพ
ดูแลผิว ดวงตา
+กลิ่นปากทำไงดี
+วิธีขัดผิวขาว 
+ผิวสวยด้วยผัก
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟอง

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

บุญคืออะไร ทำอย่างไรจะเกิดบุญ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่ง ละเอียด
ปราณีต ทรงพลัง บุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส
ให้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ถึงแม้เราจะมองใม่เห็นบุญ แต่
เราสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งบุญ เช่น เวลาที่เราทำทาน รักษาศีล นั่ง
สมาธิ ความปลาบปลื้ม ความปีติ ความสบายใจ จิตใจผ่องใส สิ่งเหล่า
นี้คืออาการของบุญ

เรื่องกระแสบุญนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันท
สูตรว่า เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายธาร เหมือนท่อธารแห่ง
บุญไหลไปยังผู้ทำบุญ ดังนี้ "เมื่อภิกษุบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนา
สนะ คิลานปัจจัย ของทายกใด แล้วเข้าเจโตสมาธิ ท่อธารบุญกุศล
ย่อมไหลไปสู่ทายก (ผู้บริจาคทาน) นับประมาณมิได้ นำสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุข เป็นวิบาก ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้น"
(มก. 35/178)


การจะได้บุญได้กุศล ไม่ใช่เอาบุญจากการกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะจะทำให้กลายเป็นความหลงผิดไป แต่เราจะต้องบำเพ็ญบุญกิริยา
วัตถุ 10 ประการ (ทางมาแห่งบุญ 10 ประการ) ดังต่อไปนี้ด้วย

1.ทานมัย บุญจากการทำทาน
2. สีลมัย บุญจากการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญจากการเจริญสมาธิภาวนา
4. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมต้น
5. เวยยาวัจจมัย บุญจากการช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร
6. ปัตติทานมัย บุญจากการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนา
8. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม
9. ธัมมเทสนามัย บุญจากการแสดงธรรม
10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญจากการทำความเห็นให้ตรงความเป็นจริง


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกินเจ
ข้อมูลจาก dmc.tv
update 270916

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ


สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 
อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+มะเร็งเต้านม
+
ลดปวดหัว
+
กินเร็วเสี่ยง
+
ข้อเข่าเสื่อม
+เสริมธาตุเหล็ก
อ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+น้ำมะพร้าว
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น

สุขภาพ
อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น