สุขภาพ

พุทธศาสนา
สุขภาพดีตักบาตร
ดูแลสุขภาพนิกายเถรวาท
อาหารสุขภาพละสังโยชน์ 10
อาหารเสริมศีล10ประการ
สมุนไพรละขันธ์5 

บทความสุขภาพ
+อาหารกระชากวัย
+นอนมากเกินไป
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+สมุนไพรแก้ไอ
+
เม็ดแมงลักดี
+ขมิ้นชัน
+ทองพันชั่ง
+กระเจี๊ยบแดง
+
ดอกดุสิตา
+หมอน้อย
อ่านบทความอื่น
สุขภาพ
บทความสุขภาพ

ดูแลผิว ดวงตา 
+กลิ่นปากทำไงดี
+วิธีขัดผิวขาว 
+ผิวสวยด้วยผัก
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟอง

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search

กินเจไม่ระวัง เจอเนื้อสัตว์ปนเปื้อน

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จาก
การเฝ้าระวังคุณภาพและปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกินเจ โดยการสุ่ม
ตรวจอาหารเจในย่านเยาวราชแล้วนำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การในรอบ 4 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556-2559 พบว่า

กินเจไม่ระวัง เจอเนื้อสัตว์ปนเปื้อน

1.ผักดอง เช่น กาน่าฉ่าย เกี๊ยมฉ่าย ผักกาดดอง หัวไชโป๊ เก็บตัว
อย่างทั้งสิ้น 102 ตัวอย่าง ตรวจผงกรอบหรือสารบอแรกซ์ และสาร
กันเชื้อรา ไม่พบแม้แต่ตัวอย่างเดียวว่ามีการผสมสารดังกล่าวตลอด
ทั้ง 4 ปี ส่วนวัตถุกันเสียหรือกรดเบนโซอิก/กรดซอร์บิก พบเกินเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดคิดเป็นร้อยละ 65 ปริมาณที่พบ 1,026-10,608
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากที่กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ใช้ได้ไม่
เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยพบใน ผักกาดดอง/เกี๊ยมฉ่ายยำ
100 เปอร์เซ็นต์ ไชโป๊ฝอยร้อยละ 90 แต่ตัวอย่างที่พบว่ามีการใช้
ปริมาณสูงสุด ได้แก่ กาน่าฉ่าย

2.อาหารเจทำมาจากแป้งสาลีหรือบุก อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลูก
ชิ้นเจ เก็บ 51 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารบอแรกซ์ตลอด 4 ปี

3.อาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ ได้แก่ หมูแดงเจ ทอดมันเจ เต้าหู้
ปลาเจ ไส้กรอกเจ สามชั้นเจ เป็นต้น ตรวจหาดีเอ็นเอเนื้อสัตว์จำเพาะ จำนวน 35 ตัวอย่าง พบดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 66

ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างไม่มีฉลาก และตรวจเจอในปริมาณน้อย คาด
ว่าอาจปนเปื้อนจากการใช้เขียงหรืออุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน ทำให้
มีอีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปนในปริมาณน้อย

4.ผักที่นิยมบริโภค ช่วงเทศกาลกินเจ ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว แครอต ผักโขม กะหล่ำปลี หัวไชเท้า มะเขือเทศ เห็ดสด มะเขือยาว แตงกวา และผักบุ้ง เป็นต้น ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 133 ตัวอย่าง พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกินค่ากำหนดร้อยละ 12

"กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียที่มีความเป็นพิษต่ำ ละลายได้ในน้ำ
และถูกทำลายได้ด้วยความร้อน แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจ
ทำให้เกิดอันตรายได้ สำหรับผู้ที่แพ้สารนี้แม้ได้รับปริมาณน้อยอาจจะ
แสดงอาการได้ เช่น เกิดผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย

ดังนั้น ไม่ควรบริโภคครั้งละมากๆ ส่วนการกินอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อ
สัตว์ ผู้บริโภคหรือผู้ปรุงอาหารควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจและ
อาหารต้องมีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี ชัดเจนเพราะถ้าแหล่ง
ผลิตไม่ได้มาตรฐานบางครั้ง อาจมีส่วนประกอบ เช่น ไข่ นมหรือเนื้อ
สัตว์ปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีการแปรรูปและรสชาติที่
เหมือนเนื้อสัตว์มากจนเกินไป ผัก ผลไม้สดควรล้างน้ำให้สะอาด" นพ.พิเชฐกล่าว

ข้อมูลจาก สสส.
Post 280916
FoodHealth เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกินเจ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+ป้องกันตาแห้ง
+
เดินเร็วอายุยืน
+สมุนไพรแก้ไออ่านบทความอื่น

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+
ยิ่งกินยิ่งเครียด
+
แตงโม
+
น้ำมันปลา
+
น้ำสับปะรด
+
โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 
บทความสุขภาพ

ลดน้ำหนัก
+
เก้าอี้ชยี้พุง
+
5เคล็ดลับลดนน.
+
ยาลดอ้วนกินผิด
+
เหงื่อออกดี
+
กระโดดเชือก
อ่านบทความอื่นสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ

+เดินวันละ25นาที
+
เดินเร็วอายุยืน
+ผู้ชายวัยทอง
+สุขภาพหัวใจ
+ข้อเสื่อมบรรเทา 
อ่านสุขภาพผู้สูงอายุ