Custom Search


กินเจให้ได้คุณค่าทางอาหาร

1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในทุกๆ มื้อหลักนี้สำคัญมากและขาดไม่ได้ไม่ว่าจะกินอาหารปกติหรือกินอาหารเจเรา
ควรคำนึงถึงสัดส่วนอาหารในแต่ละหมู่ให้ครบในทุกมื้อ ให้เน้นกินพืชตระกูลถั่ว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและให้ได้รับ
โปรตีนที่เีพียงพอในแต่ละวัน

กินเจให้ได้คุณค่าทางอาหาร

2.เลือกกินข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดขาว เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต ลูกเดือย ธัญพืชต่าง ๆ ร่างกายใช้พลัง
งานในการย่อยออกมาเป็นแป้งที่พร้อมดูดซึม ซึ่งน้ำตาลไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปริมาณที่เท่ากันของแป้งขัด
ขาว

3.เลือกกินของนึ่ง, ต้ม, ตุ๋น และเลี่ยงของทอดและผัด เพราะช่วยให้เลี่ยงการกินน้ำมัน ซึ่งมีไขมันอยู่สูง
ข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และไม่อยากได้ไขมันส่วนเกิน เพื่อกินเจให้ได้คุณ
ค่าทางอาหาร
อย่างแท้จริง

4.เลือกกินผักใบมากกว่าพืชหัว เพราะผักใบมีคาร์โบไฮเดรตที่น้อยกว่าพืชหัวมาก ดังนั้น การกินผักใบจะ
ทำให้เราได้พลังงาน และปริมาณแป้งน้อยกว่าจึงไม่ทำให้อ้วน และได้คุณค่าทางอาหาร แต่ก็ไม่ได้หมาย
ความว่าจะกินพืชหัวไม่ได้ กินแต่พอดีก็จะไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่ม

5.กินหวานให้น้อยลง ไม่ใช่ว่าเมื่อคุณกินเจแล้ว จะสามารถกินขนมหวานได้เต็มที่ เพราะไม่ว่าจะเป็นอาหาร
เจ
หรือไม่เจ ถ้ามีความหวานและผสมน้ำตาลอยู่มากก็อ้วนได้เหมือนกัน

6.ควรกินผลไม้หลายๆสี ได้แก่ สีแดง,เขียว,ขาว,เหลือง,ดำ เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่หลาก
หลายและเพียงพอ รวมไปถึงมีไฟเบอร์ที่จะช่วยระบบขับถ่าย ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายของเสียและสารพิษตกค้าง
ออกมา ส่วนใครที่มักมีปัญหา กินเจแล้วหิวบ่อย ให้หาแอปเปิ้ลเขียว หรือผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยติดตัวไว้ ได้รอง
ท้องแล้ว ยังได้ประโยชน์อีกมากมายเลยล่ะ

กินเจให้ได้คุณค่าทางอาหาร

7.ควรกินพืชตระกูลถั่วด้วย เพราะเป็นแหล่งโปรตีน มีธาตุเหล็กสูง ช่วยสลายคอเลสเตอรอล ปัจจุบันถั่วถูก
แปลงโฉมให้อยู่ในรูปของโปรตีนเกษตร ที่มีความคล้ายคลึงกับอาหารจริง ๆ และไม่มีไขมันด้วย แต่แนะนำให้
เลี่ยงพวกถั่วทอด เพราะจะมีไขมันมาก และทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มได้โดยไม่รู้ตัว

8.ควรกินให้หลากหลาย ไม่ควรกินอะไรซ้ำๆเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสะสมของอันตราย โดยเฉพาะอัน
ตรายทางเคมีที่เรามองไม่เห็น และสะสมในร่างกายจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยเฉพาะอาหารเจที่มีไขมันสูง
บรรจุในกล่องโฟม อาหารปิ้ง ย่าง หรือทอด ก็ควรระวังให้มากกินเจให้ได้คุณค่าทางอาหาร อิ่มบุญแล้วยังได้
สุขภาพที่ดีอีกด้วยนะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกินเจ

ข้อมูลจาก สสส.
27916

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ