หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ชีวพิษจากอาหารแห้ง

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้ว่าเทคนิคการทำอาหารแห้ง
ที่เรารู้จักกันมาช้านานนั้นเป็นการทำให้ปริมาณน้ำในอาหารลดลง ส่งผลให้เชื้อโรคชะลอหรือหยุด
การเจริญเติบโต ถือเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

แครอทชะลอแก่

ชีวพิษ คือพิษที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายอย่าง ส่วนใหญ่ทนความร้อน ซึ่งความร้อน
ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อรา เมื่อเชื้อราถูกความร้อนตายไปแล้วก็จริง แต่ก่อนตายมัน
ได้ปล่อยท็อกซินหรือชีวพิษออกมาแล้ว ซึ่งมันไม่เสื่อมสลาย จึงอย่าชะล่าใจและกินเข้าไป

Sticker line

อาหารแห้ง บางชนิดไม่ได้แห้งจริงยังมีความชื้นอยู่ ยิ่งถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีจะทำให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ
ตามมามากมาย โดยเฉพาะเชื้อรา ซึ่งบางตัวสร้างสารชีวพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจาก
นี้ยังมีการทำวัตถุเจือปนอาหารเพื่อถนอมอาหารและมีสีสันน่ากิน แต่กฎหมายกำหนดปริมาณการ
ใช้วัตถุบางชนิดและไม่ให้ใช้บางชนิดด้วย เพราะมีผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน

ดาหลาเพื่อสุขภาพ


วิธีเก็บรักษาและกินอาหารแห้งอย่างปลอดภัย
1.ไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมาก เพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิเชื้อราได้
2.เลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีสันใกล้เคียงกับธรรมชาติของอาหารนั้น ๆอย่าเลือกซื้อที่มีสีขาว
จัดหรือแดงจัด เช่น มีสีขาวมากจนผิดธรรมชาติ อาทิ เยื่อไผ่ เห็ดหูหนูขาว และดอกไม้จีน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสารฟอกขาว
3.ไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืน เลือกที่มีลักษณะสีสดใหม่ ไม่แตกหัก เช่น ถั่วลิสงดิบควรมี
ลักษณะสมบูรณ์ ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ สีไม่คล้ำ ไม่ถูกแมลงสัตว์กัดแทะ ไม่ชื้น ไม่มีราสีเขียวเหลือง
ดำ ขึ้นที่เมล็ด
4.ควรล้างอาหารแห้งด้วยน้ำสะอาดและลวกในน้ำเดือดอย่างน้อย 2 นาที ก่อนนำมาปรุงเป็น
อาหารหรือปรุงให้สุก เพราะจะช่วยลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 90
5.การเก็บรักษาอาหารแห้งควรเก็บในที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเท หรือเก็บไว้ในตู้เย็น โดยเฉพาะ
อาหารแห้งเมื่อเปิดถุงใช้แล้วควรเก็บใส่กระปุกให้มิดชิด

6.ตรวจดูฉลากโภชนาการและวันหมดอายุ รวมทั้งเลือกซื้อจากแหล่งขายเป็นหลักแหล่ง เพราะจะ
รักษาคุณภาพได้ดีกว่า สุดท้ายหากมีราคาที่ถูกเกินจริงอย่าหลงดีใจที่ได้ซื้อสินค้าถูก ต้องระมัดระวัง
ว่าสินค้านั้นอาจเก็บไว้นานแล้วแต่นำมาใส่ห่อขายใหม่

ข้อมูลจาก สสส. ภาพจาก pixabay

FoodHealth
301015


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD