Custom Search


เคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชาย

ช่องว่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงในเรื่องของผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย เป็นเรื่องน่าประหลาด แต่มันไม่ได้คง
อยู่ตลอดชีวิต อันที่จริงผู้หญิงจะมีช่วงเวลาที่ได้เปรียบใน 7 ปีแรกนับตั้งแต่เกิด แต่หลังจากอายุถึง 85 ปี
แล้ว การมีชีวิตอยู่ของทั้งผู้ชายผู้หญิง จะมีลักษณะเหมือนกันในที่สุด

เคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชาย

เคล็ดลับการลดช่องว่างการมีอายุยืนของผู้ชายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จะช่วยให้ คุณผู้ชายอายุยืน
ขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะอยากใช้หลักปฏิบัติที่ผู้หญิงกระทำอยู่แล้วก็ได้

หลักปฏิบัติ 5 ข้อของผู้ชายอายุยืนนั้นได้แก่
1. ไม่สูบบุหรี่
2. ควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในหลอดเลือด โดยการกินพืชผักผลไม้สดแทนอาหารประเภทไขมัน
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. รักษาน้ำหนักให้เหมาะสม
5. ไม่ดื่มเหล้า

เคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชายเคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชาย เคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชายเคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชาย
ทำไมผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายข้อมูลอ้างอิงจาก Why do women outlive men. The Nation January 3, 1990

25513

สุขภาพผู้ชาย

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ