สุขภาพ


บทความสุขภาพ
สุขภาพดีกาลามสูตร
ดูแลสุขภาพการนั่งสมาธิ
อาหารสุขภาพการเพ่งกสิน 
อาหารเสริมการฝึกสมาธิ 
สมุนไพร คิดบวกชีวิตบวกี่

บทความสุขภาพ
+Article Health
+Rema Books
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

   


บทความสุขภาพ
+วิธีถนอมสายตา
หน้าคอมพิวเตอร์

กินปลาสายตา
+กินแป้งมากแก่เร็ว

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

สรีระผิวของผู้ชาย

สรีระผิวของชายหญิงต่างกันแตกต่างกันในหลายปัจจัย ทั้งชาย
หญิงมีสรีระวิทยาของผิวหนังอันเนื่องมาจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
เพศ ผิวหนังก็เช่นกัน ผิวหนังของผู้หญิงจะบางละเอียดกว่าผู้ชาย
แต่จะมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนากว่า

สรีระผิวหนังชายหญิงต่างกัน

ในขณะที่ผู้ชายจะมีชั้นผิวหนังหนากว่าผู้หญิงตลอดตั้งแต่ช่วงอายุ 5
ถึง 90 ปี ความหนาแน่นของคอลลาเจนของชั้นผิวหนัง ซึ่งมีคุณ
สมบัติช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและเต่งตึงจะค่อยๆบางลงเมื่อ
อายุมากขึ้น สำหรับผู้ชายจะโชคดีกว่าผู้หญิงตรงที่ คอลลาเจนใน
ผู้ชายจะเสื่อมช้ากว่าจนถึงอายุ 90ปี ในขณะที่คอลลาเจนในผู้หญิงจะเสื่อมอย่างรวดเร็วในช่วงวัยหมดประจำเดือนประมาณอายุ 45 ปี
เป็นต้นไป


ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าในวัยเดียวกัน ผู้หญิงจึงแก่เร็วกว่า ผิวหนัง
เหี่ยวเร็วกว่าผู้ชาย ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
เมื่อลดน้อยลงในวัยทอง ทำให้ผิวหน้าและผิวหนังแห้งเหี่ยวอย่างเห็น
ได้ชัด สำหรับคุณสมบัติของผิวหนังในการปกป้องความชุ่มชื้นของ
ผิวหนังไม่มีความแตกต่างกันในชายและหญิง

สิ่งที่แตกต่างชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ ผิวหนังผู้ชายจะมีไขมันหลั่ง
ออกมาจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังมากกว่า ทำให้ผิวหนังมันกว่าตั้งแต่
วัยรุ่นจนถึงอายุประมาณ 69ปี และเป็นเหตุให้ผิวหน้าผู้ชายมีโอกาส
เกิดสิวได้ง่ายกว่าและมากกว่าในผู้หญิง ผิวหนังของผู้หญิงจะสูญเสีย
ความชุ่มชื้นเนื่องจากการหลั่งของไขมันจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังลด
ลงอย่างมีนัยสำคัญหลังหมดประจำเดือนในขณะที่วัยทองของผู้ชาย
ผิวหนังยังอยู่ในสภาพดีแม้จะไม่เต่งตึงเท่าวัยหนุ่มแต่ก็ไม่เสื่อมอย่าง
รวดเร็วเช่นในผู้หญิง

ผลของฮอร์โมนเพศชาย(แอนโดรเจน)ต่อการเจริญเติบโตและการ
หลุดร่วงของเส้นผมจะพบว่าผู้ชายมักจะมีปัญหาผมร่วงผมบางอันเนื่อง
มาจากฮอร์โมนแอนโดรเจน ในขณะที่ผู้หญิงจะมีผมดกผมหนาอัน
เนื่องมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจน

ดังนั้นการบำรุงผิวของแต่ละเพศ และในแต่ละวัยยอมแตกต่างกันตาม
สภาพร่างกายของแต่ละคน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขภาพผู้ชาย
ข้อมูลจากwww.pharmacy.mahidol.ac.th
post 10 June2015

        บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้ชาย
                                                    

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ


+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-โรคมะเร็ง
-โรคไต
-อัลไซเมอร์ 
-วัณโรค
-ข้อเข่าเสื่อม


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้าโรยงา


อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
+ว่านหางจระเข้
+กินไข่แค่ไหนดี
+Future FOOD
+เลิกน้ำอัดลม
+บำรุงรักษาผม
+ พริกช่วยลดน.น.
+อาหารสมองน.ศ
+ประโยชน์ธัญพืช
+ ลารอยคล้ำใต้ตา
+ สวยจากก้นครัว