ปุ๋ยเก็ท


สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ :
1.ใส่น้ำลงในถังก่อน ตาม
อัตราส่วน จากนั้นใส่ GET
( เก็ท)ตามลงไปในอัตราส่วน
ที่กำหนดคนให้เข้ากัน ก่อน
นำไปฉีด

2.เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด กับพืช
ควรฉีดในช่วงพืชเปิดปากใบ คือช่วงตีห้าครึ่ง( 05.30 )  ถีง
เก้าโมงครึ่ง( 09.30 น.)

3.ไม่ต้องใช้สารจับใบ ( เพราะ
มีสารชนิดนี้ อยู่กับ GET แล้ว

4.หากต้องการผสมสารตัวอื่น
ให้ ผสมน้ำ และ GET ( เก็ท)
ให้เข้ากันก่อน  จากนั้นค่อย
ใส่สารตัวอื่น โดยลดปริมาณ
ลงจากเดิมที่เคยใช้ ครึ่งหนึ่ง

ข้อมูลเกษตร

พืชไร่
+ ข้าว           +ข้าวโพด
+ ถั่วเขียว     +ถั่วเหลือง
พืชเศรษฐกิจ
+ยางพารา    + ปาล์มน้ำมัน
ผลไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ
+ ดาวเรือง     +จำปี จำปา
    
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

GET ( เก็ท )อาหารพืชทุกชนิด

GET( ปุ๋ยเก็ท)
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และเสริมสร้างความ
แข็งแรงทำให้ผลผลิตสูงขึ้น และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ปุ๋ยเก็ท ช่วย
ปรับสภาพดินที่เสีย ให้กลับดี ร่วนซุย จนใส้เดือนมาอยู่ เป็นการช่วย
ปรับสมดุลระบบนิเวศน์ของดิน และน้ำ  ปุ๋ยเก็ท เป็นมิตรกับธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม


จำหน่ายต้นกล้า


ต้นกล้าดีปลี            ต้นกล้าลำไย          ต้นกล้าผักหวานป่า
อ่านต่อชมVDO สัมภาษณ์เกษตรกรที่ใช้ GET
เกษตรกรจังหวัดลำปางใช้GET ปลูกผักคะน้าพันธุ์ใหม่ ได้ผลเกินคาด

GET ( เก็ท )เพียง 10 ซีซี ผสมน้ำ 20ลิตร พ่นใบพืช 5 วันก็เห็นผล
GET ( เก็ท )ราคา  790 บาท
ปริมาณสุทธิ 1,000  ซีซี1. ปุ๋ยเก็ทช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช  และเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้กับพืชทุกชนิด
2.  ปุ๋ยเก็ทช่วยเพิ่มความสมบูณร์ให้กับราก ใบ ดอก และผล ช่วยลด
การหลุดร่วงของผล ป้องกันผลแตก
3.  ปุ๋ยเก็ทช่วยให้ผักมีน้ำหนักดีขึ้น 30-50 %
4.  ปุ๋ยเก็ทช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรค และแมลง
5.  ปุ๋ยเก็ทช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
6.  ช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาโรคราน้ำค้าง รากเน่า ราสนิมในนาข้าว
7.  ปุ๋ยเก็ทช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศน์ของดิน และน้ำ
8.  ปุ๋ยเก็ทช่วยลดการใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงลงได้ ครึ่งหนึ่ง 9.  ช่วยลดระยะเวลาเพาะปลูก  เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ไม่ต้องใช้สาร
จับใบเป็นส่วนผสม
10.  ปุ๋ยเก็ททำให้ผลผลิตสูงขึ้น และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
11.  ปุ๋ยเก็ทช่วยปรับสภาพดินที่เสีย ให้กลับดีร่วนซุย จนใส้เดือนมาอยู่

อัตราการใช้  GET ( เก็ท )

ข้าว ผสม GET ( เก็ท )15 –20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดครั้งแรกเมื่อข้าวอายุ 15 วัน  
ครั้งที่สองเมื่อข้าวอายุ 1 เดือน
ครั้งที่สาม เมื่อข้าวอายุ 2 เดือน
ฉีดครั้งสุดท้าย เมื่อข้าวเริ่มออกรวง
เมื่อข้าวออกรวงแล้ว รอให้ข้าวสลัดเกสรก่อน แล้วค่อยฉีดซ้ำอีกครั้ง

พืชไร่ เช่น อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,สับปะรด
ใช้ GET ( เก็ท )
20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรคนผสม ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ และต้น ฉีดทุก 15 วัน
หรือเดือนละครั้ง
ข้าวโพดฉีดทุก 7-10 วัน   สับปะรดฉีดทุก10-15 วัน

ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
  ใช้ GET ( เก็ท )
20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรคนผสม ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ และต้น ฉีดทุก 10-15
วัน สำหรับยางพาราที่หน้ายางแห้ง ให้ใช้ เสี่ย ไคโตซาน 50ซีซี ผสมน้ำ
20 ลิตร ฉีดครั้งแรกเหนือรอยกรีด จนถึงโคนต้น เพื่อเปิดหน้ายางก่อน
หลังจากนั้นใช้ใช้ ในอัตราส่วนตามปกติ

ผลไม้ทุกชนิด
ใช้ GET ( เก็ท )
20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรคนผสม ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ และต้น ฉีดทุก 7-10 วัน
หยุดใช้ในช่วงติดช่อ,ดอก  พอเริ่มติดผล ค่อยกลับมาใช้เหมือนเดิม จนถึง
เวลาเก็บผลผลิต

ผักและไม้ดอก
ใช้ GET ( เก็ท )
10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรคนผสม ฉีดพ่นให้ทั่ว  ทุกๆ  7-10 วัน จนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ( ยกเว้นพืชล้มลุก เช่น กะหล่ำปลี,ถั่วฝักยาว,กวางตุ้ง )
ให้ใช้ GET ( เก็ท ) 5 ซีซี ผสมน้ำ20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วๆ

พริก,มะนาว,และเห็ด
ใช้ GET ( เก็ท )
10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรคนผสม ฉีดพ่นให้ทั่วทุก  7 - 10 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-0073572


    


+ การรับจำนำสินค้าเกษตร
+ รายงานผลการจำนำข้าว
+ ราคาผักในตลาดสด
+ ตลาดมันสำปะหลัง
+ ร
าคาผลไม้ตลาดไท
+ ราคาผักสี่มุมเมือง1.
กรมการค้าภายใน
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สำนักงานปลัดกระทรวง
    เกษตร

4. กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กระทรวงพาณิชย์

  
   ปุ๋ยเก็ท

ราคา  790 บาทปริมาณสุทธิ 1,000  ซีซี

     
ปุ๋ยเก็ท
ขนาดทดลองใช้
30 ซีซี 25 บาท

สั้งซื้อได้ที่
โทร
.086-0073572
puiget@gmail.com


1.เกษตรกรที่ใช้get
2.เห็ดฟางธุรกิจเงินล้านweb page hit counter
puiget