Custom Search


ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด

สมองของคนเราแบ่งออกเ็ป็นสองซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวา สมองซีก
ซ้าย
จะมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการคิดที่เป็นระบบการมีเหตุและผล ส่วน
สมองซีกขวาจะเป็นส่วนที่ควบคุมจินตนาการ ดนตรี จังหวะ และสมอง
เป็นตัวควบคุมมือฝั่งตรงข้าม สมองซีกซ้ายจะควบคุมมือขวา และสมอง
ซีกขวา
ก็จะควบคุมมือซ้าย

ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด

ทำให้โดยเฉลี่ยแล้ว คนที่ถนัดซ้ายจะเตะบอลหรือเล่นกีต้าร์เก่งกว่าคนถนัดขวา แต่เรื่องเรียน
จะสู้คนถนัดขวาไม่ได้ ส่วนคนที่เป็นอัจฉริยะในโลก หรือ คนที่ฉลาดๆ นั้นจะใช้สมองทั้งสอง
ซีกได้อย่างสัมพันธ์กัน และมีการเชื่อมโยงของใยประสาทสูง และมักจะมีจินตนาการสูงมาก
เพราะฉะนั้นควรฝึกใช้สมองทั้งซ้ายขวาให้สัมพันธุ์กันจะได้ฉลาด

การฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก ขั้นแรกก็คือ
1. ใช้สมองซีกขวาแม้แต่ไอน์สไตน์ก็ยังบอกว่า จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ นั่นก็เพราะ
ว่า ความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการ มีไม่จำกัด การฝึกสมองซีกขวาให้มันเก่งขึ้นนั้นทำได้หลายๆ
วิธี เช่นเล่นดนตรี วาดภาพ ร้องเพลง

ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด

เทคนิคฝึกสมองซีกซ้าย

1.1 เขียนหนังสือกลับด้าน จากชีวประวัติของ เลโอนาร์โด ดาวินชี ก็จะทราบว่า เขาเขียนหนังสือ
กลับด้านจากหลังไปหน้า นั่นก็คือ ต้องใช้กระจกส่องเท่านั้นถึงจะอ่านรู้เรื่อง แต่เป็นเพราะว่า เขาถนัด
ซ้าย
และ ไม่อยากให้หมึกเลอะมือเวลาเขียนจากด้านซ้ายมาด้านขวา จึงต้องเขียนจากด้านขวามา
ด้านซ้าย และนั่นก็ทำให้สมองซีกขวาของเขาแข็งแรงมากและยังเป็นคนถนัดซ้ายอีกด้วย จึงทำให้
เขาใช้ศักยภาพตรงนี้ส่งเสริมการคิดทางด้านเหตุและผล ทำให้ดาวินชีเป็นหนึ่งในสุดยอดบุคคลสำคัญ
ของโลกเลยทีเดียว

ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด1.2 ใช้มือข้างซ้าย (สำหรับคนถนัดขวา)การใช้มือซ้ายในการทำกิจวัตรประจำวันจะทำให้
คุณใช้สมองซีกขวาได้ดีมากขึ้น เช่น อาบน้ำ แปรงการใช้ช้อนหรือตะเกียบด้วยมือซ้าย การ
ใช้เมาท์มือซ้าย หรือแม้กระทั่งหัดเขียนด้วยมือซ้าย หรือเขียนกลับด้านด้วยยิ่งดี ถึงแม้จะยาก
ไปสักนืด แต่ถ้าทำบ่อยๆไม่น่าจะเกินความสามารถของเรา ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อตัวเราเอง นอกจาก
จะฉลาดขึ้นแล้วและยังช่วยความจำ ช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง joinstick.net
16 Feb.2014
ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด


โรคภัยไข้เจ็บ 9 เทคนิคฝึกสมอง 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ