หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ปัจจัยเสี่ยงของคนเป็นโรคหัวใจ

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทร-ปราการ กล่าวว่า โรคหัวใจ
เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูก
ต้อง จึ งควรดูแลสุขภาพตนเองเพื่อหัวใจที่แข็งแรง สมาพันธ์หัวใจโลก ได้กำหนดให้วันที่ 29
กันยายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์หัวใจโลก

โรคหัวใจ


ปัจจัยเสี่ยงของคนเป็นโรคหัวใจ
ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคอ้วน คนที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออก
กำลังกาย บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคนี้ ปี 2558 มีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน (ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุข)


Sticker line

อาการหัวใจขาดเลือด ได้แก่ เจ็บหรือแน่น หรือจุกที่หน้าอก ลิ้นปี่ คอ ขากรรไกร ข้อศอก หรือ
มีอาการเมื่อยล้า โดยไม่มีสาเหตุ ที่แขนหรือที่มือ หรือที่ขากรรไกร หายใจไม่ออก หอบเหนื่อยหรือ
หายใจเหมือนคนเป็นหืด อาการใจเต้นผิดปกติ หรือเต้นแรงเป็นบางคนอาการเป็นลม เช่น หน้าซีด
ใจสั่น มือเท้าเย็น อาการหมดสติและเสียชีวิตได

โรคหัวใจ


วิธีการป้องกันโรคหัวใจ
ได้แก่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มัน เค็มจัด เพิ่มการกินผัก ผลไม้ให้มาก ออกกำลังกายอย่าง
น้อยวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ งดสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำจิตใจ
ให้ผ่อนคลายและตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถไปขอรับบริการให้คำปรึกษาความรู้ด้านสุขภาพ หรือ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ที่สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทร-ปราการ
และ สสส.


การรักษษโรคนอนให้พอดีป้องกันหัวใจ
ตรวจเช็คปัสสาวะด้วยตัวเอง 060916


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD