Custom Search


ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าร้อน

เมือเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อนจัด อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย
ขอแนะนำข้อปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อนจากหัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า
และประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าร้อน

ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าร้อน
1.ไม่ควรกินน้ำแข็ง หรือดื่มน้ำเย็นจัดแต่ควรใช้วิธีควรดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพราะอากาศ
ร้อนจัดร่างกายจะสูญเสียน้ำ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ผู้ที่ป่วยม้ามบกพร่อง เมื่อ
ได้รับความร้อนจากแสงแดด หากดื่มน้ำเย็นมากเกินไป และเกิดความชื้นสะสมในร่างกาย อาจ
ทำให้เกิดอาการไม่สบาย

2.ไม่ควรนอนให้ลม หรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดทำให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อ
นอนหลับ หรือตากลมในขณะเหงื่อออก จะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ถ้าอุณหภูมิภาย
นอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน ทำให้เวียน
หัว รู้สึกหนักหัว ไม่สดชื่นแจ่มใส อาจทำให้เป็นหวัดได้

ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าร้อน


3.ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งขัดขาว
หรือของทอด ของมัน อากาศร้อนจัดมีผล
ต่อ อารมณ์ หงุดหงิด และหดหู่ ควรควบคุมอารมณ์ให้ผ่องใส ควรรับประทานอาหารสะอาด
ปรุงสุกใหม่ๆ

ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าร้อน

4.ไม่ควรงดอาหารเช้า เพราะร่างกายต้องการสารอาหาร เพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ ซึ่งจะช่วย
ควบคุมน้ำหนักด้วย ดื่มน้ำสะอาด

5.ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือก่อนเตรียมก่อนปรุง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเสร็จภารกิจส่วนตัวจาก
ห้องน้ำ ห้องส้วมทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

6.เลี่ยงการออกนอกบ้านช่วงแดดจัด หากจำเป็นควรดื่มน้ำสะอาดก่อนออกจากบ้านให้เพียง
พอ และดื่มน้ำเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ แล้วแวะพักในร่มเป็นระยะโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูง
อายุ ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันการเป็นลมแดด

ข้อมูลจาก สสส.
4418
โรคภัยไข้เจ็บ 5 โรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด วิธีปฐมพยาบาล "โรคลมแดด"
9 โรคที่เกิดจากห้องแอร