หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ดื่มน้ำอัดลมทุกวันเสี่ยงเบาหวาน

พบว่ามีคนไทยส่วนใหญ่ ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานจัดอื่นๆทุกวัน โดยในน้ำอัดลม
1 กระป๋องขนาดบรรจุ 325 ซีซี. มีปริมาณน้ำตาลทราย 35 กรัม บางครัวเรือนนิยมแช่
น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานจัดอื่นๆ ในตู้เย็นไว้ดื่มแทนน้ำเปล่า เพราะเชื่อว่าดื่มแล้วจะ
สดชื่น ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมติดหวาน อันตราย เพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวาน

ดื่มน้ำอัดลมทุกวันเสี่ยงเบาหวาน


คนติดหวานมักบริโภคน้ำตาลสูงเฉลี่ยวันละ 20 ช้อนชา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 3 เท่าทั้งที่องค์การ
อนามัยโลก(WHO) กำหนดให้บริโภคน้ำตาลเฉลี่ยคนละ 6-8ช้อนชาหรือประมาณ 24 กรัมต่อ
วัน หรือไม่เกินคนละ 10 กิโลกรัมต่อปี


Sticker line

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโรคเบาหวานพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
อาการของโรคเบาหวานจะค่อยเป็นค่อยไป เป็นภัยที่เกิดเงียบๆ บางคนไม่รู้ว่าตัวเงอเป็ฯเบาหวาน
สัญญาณเตือนของโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ ได้แก่ ปัสสาวะบ่อยและมากกว่าปกติ คอแห้งกระหาย
น้ำ และดื่มน้ำมากผิดปกติ หิวบ่อย กินจุแต่น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มี
แรง ซึมและหายใจหอบเหนื่อยง่าย ปัสสาวะทิ้งไว้มีมดตอม เป็นแผลเรื้อรัง แผลหายช้า คันตาม
ผิวหนัง หากมีอาการเช่นนี้ขอให้พบแพทย์

ดื่มน้ำอัดลมทุกวันเสี่ยงเบาหวาน


ส่วนเบาหวานในเด็กผู้ปกครองควรสังเกตจากน้ำหนักตัวและรูปร่างของลูกว่าเริ่มมีภาวะอ้วน
หากมีรอยดำปรากฏที่รอบต้นคอ ใต้รักแร้หรือขาหนีบ ถูไม่ออก เด็กบางรายอาจปัสสาวะรดที่
นอนตอนกลางคืน ขอให้สงสัยว่าลูกอาจเป็นเบาหวาน และพาไปพบแพทย์

เพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้หลักกินอาหารให้ครบ 5 หมู่
เน้นผักผลไม้ ปลาและเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รสหวานหรือเค็มเกินไป
ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ และน้ำอัดลม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3
วัน วันละไม่ต่ำกว่า 30 นาที ทำจิตใจอารมณ์ให้แจ่มใส งดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา

สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดใน 3 เรื่อง
คือ ควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาควบคุมอาการ เพราะโรคเบาหวาน ยังไม่มี
ยารักษาหายขาด ซึ่งการปฏิบัติตัวดังกล่าว จะช่วยให้การรักษาของแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก สสส.
การรักษาโรค 281113

สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD