หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดแดง เกิดภาวะหลอด
เลือดแดงแข็งตัว มีพลาก ( Plaque) เกาะที่ผนังหลอดเลือด จนกระทั่งนำไปสู่ภาวะหลอด
เลือดตีบเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ โดย 80% เป็นชนิดหลอดเลือดตีบ , อุดตัน อีก
20% เป็นชนิดหลอดเลือดสมองแตก

สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง


นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า วิธีสังเกต
สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อาการที่สำคัญ ได้แก่ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงครึ่ง
ซีก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ ตามัว เห็นภาพซ้อน มึนงง ทรงตัวไม่ได้ มีปัญหาการเดิน ปวดศีรษะ
ปวดต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง ไม่รู้สึกตัว ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน
3 ชั่วโมง เพื่อลดการตายและพิการ


Sticker line

ทุก 6 วินาที จะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน คาดปี พ.ศ. 2563
จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แพทย์แนะหากพบความผิดปกติ หน้าชา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก อาจเป็นสัญญาณอันตราย ควรรีบพบ
แพทย์โดยเร็วที่สุด

สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง


ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือด
สูง โรคหัวใจ และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ความเครียด โรคอ้วน ดื่มเหล้าเบียร์มากๆ
ขาดการออกกำลังกาย รวมถึงมีประวัติญาติสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดการออกกำลัง เป็นต้น

ในบางรายอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายเองเช่น อาจมีอาการอ่อนแรง
อยู่ 30 นาทีแล้วดีขึ้นปกติ ทำให้นิ่งนอนใจ ไม่พบแพทย์ เนื่องจากไม่ทราบว่า นี่คืออาการ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มที่เป็นชั่วคราวแล้วดีขึ้นนี้ ทางการแพทย์เรียกว่า
"TIA" ย่อมาจาก Transient ischemic attack คือสภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
มีการศึกษาพบว่า 1 ใน 9 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ถาวร ( Stroke ) ใน 90 วันและครึ่งหนึ่งที่เกิด Stroke นี้จะเกิดใน 2 วันแรก หลังมี
อาการเตือน

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิด ความรุนแรงและระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ
หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการตายจะลดลงมากเท่านั้น นอก
จากนี้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วควรรับการรักษาและปฏิบัติตัว
ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งอาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
พูดไม่ออก หรือพูดไม่ชัด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตาข้าง
ใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนภาพมัวหรือมืดลง ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน
ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งุนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบ
พบแพทย์โดยด่วนหรือแม้อาการดีขึ้นก็ควรมาพบแพทย์โดยเร็วเพราะจะช่วยรักษาชีวิตและ
ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด

ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้ยาป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตัน

ข้อมูลจาก นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และ รพ.พญาไทและสสส.


การรักษาโรค ตรวจเช็คปัสสาวะด้วยตัวเอง 230316


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD