>


หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

อาการเห็นแสงวาบในลูกตา

อาการเห็นแสงวาบในลูกตา อาจจะเป็นอาการเตือนของโรคจอประสาทตาฉีกขาด หรือหลุดลอก
ซึ่งอาจมีผลต่อการมองเห็นระยะยาวได้ คนที่รู้สึกเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบ หรือแฟลชจากกล้องถ่าย
รูป ทั้งที่จริงแล้วไม่มีนั้น เป็นอาการที่เราไม่ควรมองข้ามหรือปล่อยเอาไว้

อาการเห็นแสงวาบในลูกตา


ดวงตาของคนเราเปรียบเสมือนกับลูกมะพร้าว โดยที่วุ้นลูกตา หรือ(Vitreous) จะเปรียบเหมือน
น้ำมะพร้าวที่อยู่ตรงกลาง (แต่เป็นวุ้นแทนที่จะเป็นน้ำ)ซึ่งมีปริมาตรคิดเป็น 2 ใน3 ของดวงตาทั้งหมด
และจอประสาทตา (Retina)จะเปรียบเหมือนเนื้อมะพร้าวที่ฉาบอยู่กับกะลามะพร้าว โดยจอประสาทตา
จะทำหน้าที่คอยรับแสงและเปลี่ยนเป็นสัญญาณประสาทเพื่อให้สมองแปลออกมาเป็นภาพ ซึ่งตามปกติ
แล้วผิวด้านหลังของวุ้นลูกตาจะมีแรงยึดติดกับจอประสาทตาเอาไว้บางส่วน


Sticker line

แต่พอเราอายุมากขึ้น วุ้นลูกตาจะเกิดการเสื่อมและกลายสภาพจากวุ้นไปเป็นของเหลวและมีการหดตัว โดยกระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดการลอกตัวของวุ้นลูกตาออกจากจอประสาทตา ซึ่งขั้นตอนนี้บาง
ครั้งอาจจะเกิดแรงดึงบนจอประสาทตาและทำให้เรามีอาการเห็นแสงวาบหรือฟ้าแลบได้

อาการเห็นแสงวาบในลูกตา


คนไข้ที่มีวุ้นตาเสื่อมและมีแรงดึงบนจอประสาทตา มักจะเห็นแสงวาบหรือฟ้าแลบ โดยบางครั้งแรงที่ดึง
อาจมากจนทำให้จอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูได้ ทั้งที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บแต่อย่างใด นอกจากนี้จอประสาท
ตาที่เป็นรูยังอาจเกิดการหลุดลอกออกมา ทำให้เรามองเห็นเป็นเงาหรือม่านดำมาบังภาพเอาไว้ ซึ่งโรคจอ
ประสาทตา
หลุดลอกนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและอาจมีผลต่อการมองเห็นในระยะ
ยาวได้

คนไข้ที่มีอาการเห็นแสงวาบ หากรีบมาตรวจและพบว่าจอประสาทตาฉีกขาดหรือเป็นรูโดยที่ยังไม่มี
การลอกตัวของจอประสาทตาเกิดขึ้น ส่วนใหญ่แพทย์จะสามารถยิงเลเซอร์ล้อมรอบรอยฉีกขาดบนจอ
ประสาท ตา เพื่อช่วยป้องกันการลอกตัวของจอประสาทตาเอาไว้ได้ โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด

หากท่านมีอาการเห็นแสงวาบในลูกตา จึงไม่ควรปล่อยเอาไว้ ควรให้ความสนใจและรับการตรวจสุขภาพ
ดวงตา
และจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำหรือการรักษาที่รวดเร็ว ก่อนที่จะต้อง
สูญเสียการมองเห็นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: นายแพทย์ อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ (theworldmedicalcenter.com)

บทความโรคภัยไข้เจ็บ วิธีป้องกันตาแห้ง
อาหารชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อม วิธีแก้ตากระตุก
150116


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD