หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ดื่มน้ำล้างกระเพาะปัสสาวะรักษาสุขภาพ

นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผย
ถึงวิธีการดูแลสุขภาพ ว่านอกจากการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแล้ว ยังมีองค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนไว้ปรับสมดุลร่างกายให้มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ดื่มน้ำล้างกระเพาะปัสสาวะรักษาสุขภาพ


การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตามธรรมชาติทั้ง 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ย่อมมีผล
กระทบต่อร่างกาย จึงต้องปรับตัวในการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะกับฤดูกาล และเป็นช่วง
ปลายฝนต้นหนาว ร่างกายต้องปรับตัวอย่างมาก ทั้งอากาศ และการกินอาหาร


Sticker line

หากพบอากาศหนาวเย็นควรดื่มน้ำสะอาด 3 แก้ว 3 ช่วงเวลา แก้วแรกช่วงเช้า 05.00-
07.00 น. เพื่อช่วยขับถ่าย แก้วที่สอง 15.00 -17.00 น.จะช่วงล้างกระเพาะปัสสาวะ
แก้วที่ 3 ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง ช่วยในการนอนหลับฤดูหนาวควรรักษาพลังอินของไตโดยการ
ทำจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านกินผัก เช่น คะน้า หัวไชเท้า กินถั่วเหลือง เกาลัด ส้มโอ ดื่มน้ำพุทรา
โจ๊กงาดำ เป็นต้น

ดื่มน้ำล้างกระเพาะปัสสาวะรักษาสุขภาพ


ช่วงที่ฝนตกหนักความชื้นเป็นน้ำทำให้อินหรือหยินมีมากไปทำลายหยาง เกิดความไม่สมดุล
ในร่างกาย เช่นสวมใส่เสื้อผ้าบางเกินไป ถูกฝน แช่อยู่ในน้ำเย็นนานเกินไป จะทำให้เจ็บ
ป่วยจากความเย็นได้ง่าย เนื่องจากปริมาณความเย็นมีมาก จึงเป็นสาเหตุก่อโรคมากมาย

การดูแลตนเองในช่วงนี้จึงเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือหากเป็นช่วงฝนตก ความชื้นจะมาก
ก็ควรเลือกออกกำลังกายเบาๆ เช่น เต้นรำ เดิน โยคะ รำไท้เก็ก เลี่ยงอาหารรสหวาน
งดดื่มน้ำเย็น รับประทานอาหารประเภทน้ำแกง หรือซุปใส น้ำแกงเต้าหู้ ผัดถั่วงอก ต้ม
ฟัก หรือรับประทานถั่วเช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ต้มทานกับข้าวสวยหรือโจ๊กอ่อนๆ
โดยรวมแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพ

ข้อมูลอ้างอิง นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก(สสส.)

การรักษาโรค ตรวจเช็คปัสสาวะด้วยตัวเอง 91215


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD