สุขภาพ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก ว.วชิรเมธี
อาหารสุขภาพวิธีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

  

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+The Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม
+
เกาลัด
+กล้วยหอม

+มะขาม
  Green Roof
สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+วิธีถนอมสายตา
หน้าคอมพิวเตอร์
+ กินปลาทำให้
สายตาดีบำรุงสมอง
+
กินแป้งมากแก่เร็วบทความสุขภาพ
+น้ำกระเจี๊ยบ ช่วย
ลดไขมันในเลือด
+สารคลอโรฟิลด์
มีประโยชน์อย่างไร
+โยคะลดต้นขา
กระชับสะโพก

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปีจะเป็นอย่างไร

 

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนา
วา อธิบายไว้ว่า การเจริญพระพุทธมนต์ หรือการสวดมนต์นี้ จะช่วย
ทำให้จิตของเรามีความอ่อนโยน สะอาด สว่าง และสงบเมื่อสงบก็จะ
เกิดสมาธิ

พระพรหมวชิรญาณ

ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตมากมาย เพราะในขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่
นั้น จิตจะมีความนุ่มนวล อ่อนโยน เกิดเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านไปใน
อารมณ์ต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้นการสวด
มนต์
ยังมีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมด้วย กล่าวคือช่วยให้ผู้ที่
สนใจปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมฐานได้ง่ายขึ้นเพราะจิตจะมีความสว่าง
แน่วแน่และนิ่งอยู่ในครรลองแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลที่ประสงค์ ดังนั้น
ยิ่งเจริญพุทธมนต์บ่อยหรือเจริญพุทธมนต์อยู่ทุกวัน ก็จะยิ่งช่วย
โน้มนำจิตของผู้กระทำให้อยู่ในกรอบของความดีงาม ทำให้ชีวิตมีสติ
และปัญญาไว้แก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามา

แม้ว่าการสวดมนต์นั้น จะเป็นบทอวมงคลก็ตาม ก็ย่อมให้ผลในทาง
กุศล เนื่องจากเป็นบทสวดที่ทำให้เห็นความจริงของชีวิต ที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป ทำให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยง จึงไม่ควรที่จะไปยึดมั่น ถือมั่น
อะไรมาก

เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ก็จะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิต มัวแต่ไปแก่ง
แย่งแข่งดี เอารัดเอาเปรียบ หรือจองเวรกรรมกันเอง เพราะเวรกรรมนั้น
ไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวร หากแต่ระงับได้ด้วยให้อภัยซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ มองตามรูปธรรมแล้ว การสวดมนต์ข้ามปีไม่น่าจะมีผลกับชีวิต
เสียเท่าไร แต่หากมองลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตวิญญาณแล้วล่ะก็ นับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก

พระพรหมวชิรญาณอธิบายต่อว่า หลักของพระพุทธเจ้าเรื่องหนึ่ง
สอนไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน สำเร็จแล้วที่
ใจ เมื่อใจเป็นกุศล เราจะคิด จะพูด จะทำอะไร ก็เป็นไปในทางที่ดีที่
งาม ฉะนั้นจิตที่ตั้งไว้ด้วยดีในบุญกุศลจึงย่อมมีคุณประโยชน์แก่ตน
เอง ปูชนียบุคคล และประเทศชาติบ้านเมืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่เวียนมาอีกครั้ง ถ้าเราได้ตั้งจิตของเราให้เป็นกุศล ก็เท่ากับเราจะได้ชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้พ้นไปกับปีเก่า ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นเวลาที่จะทำกุศล
ให้ถึงพร้อม ทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ชำระจิตให้สะอาด
ผ่องใส ไม่คิดร้ายหมกมุ่นมัวเมาในการทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย รวมถึงไม่
เบียดเบียนกันในทางทรัพย์สิน ความรัก และสัจธรรมแต่ตั้งตนอยู่ในปิย
วาจา สติ และรู้เท่าทันสิ่งมัวเมาทั้งหลาย

เมื่อชีวิตไม่หลงทาง ก็จะนึกถึงการแบ่งปัน หรือมี เมตตาธรรมให้กับคน
อื่น ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะทำให้เกิดสันติภาพในโลกนี้โดยหากได้ศึกษา
หลักธรรมในทางพุทธศาสนาให้ดีแล้วนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้วย ก็ย่อมให้ผลดีที่เพิ่มพูนมากขึ้น

ดังนั้นการที่เราร่วมกันร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ด้วยการเจริญพุทธมนต์ พร้อมตั้งความปรารถนาดีเป็นหนึ่งเดียว จึง
เป็นการหลอมรวมความดีงาม ความบริสุทธิ์ใจของทุกคนให้เกิดเป็น
พลังใจอันสำคัญ ที่จะช่วยแปรเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้ผ่อนหนักเป็น
เบาได้ด้วย

เพราะดวงจิตที่มีธรรม เป็นที่พึ่งพิง ย่อมมีสันติสุข หยั่งราก
แก้วลง ณ ที่แห่งนั้น

ข้อมูลจาก สสส.การสวดมนต์ข้ามป
Post 23 Dem.2013
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
บทความพุทธศาสนา
                                           


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
- โรคไต

   


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้า

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
+วิธีดื่มนมให้ถูกวิธ
+สตรอแบรี่ 
+ยิ่งกินกากยิ่งดี 
+เต้าหู้กันมะเร็ง
+เรื่องของไข

บทความสุขภาพ
+
ว่านหางจระเข้
+กินไข่แค่ไหนดี
+
Future FOOD
+อาหารฮาลาล
+อัลไซเมอร์

บทความสุขภาพ
+อาหารสตรีวัยทอง
+ตากแดด30นาที
+ดื่มเหล้าเสี่ยงเส้น
เลือดในสมองแตก

+สรรพคุมะระ