>

Custom Search


5 ประโยชน์จากการกระโดดเชือก

กระโดดเชือก เป็นพื้นฐานสำคัญของกีฬาหลายๆ ชนิด การกระโดดเชือกไม่เพียงให้
ประโยชน์ด้านการเผาผลาญเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆหลายอย่าง นอก
จากนั้นแล้ว ยังสะดวก ประหยัด และไม่มีค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วย

5 ประโยชน์จากการกระโดดเชือก


5 ประโยชน์จากการกระโดดเชือก
1. เผาผลาญแคลอรี่ได้เป็นจำนวนมาก การกระโดดเชือกซ้ำๆ ร่างกายจะเผาผลาญ
แคลอรี่ได้มากถึง 800-1,000 แคลอรี่ต่อชั่วโมงเปรียบเทียบกับการเดินที่เผาผลาญเพียง
200-300แคลอรี่ต่อชั่วโมงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการกระโดดเชือกแบบเข้มข้นจะทำให้ร่าง
กายของคุณเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ โดยแคลอรี่จะถูกเผาผลาญได้มากขึ้น

5 ประโยชน์จากการกระโดดเชือก


3.ช่วยในเรื่องสมาธิและความพร้อมเพรียง การกระโดดเชือกจะช่วยเพิ่มความพร้อมเพรียง
รวมทั้งฝึกสมาธิของมือที่แกว่งเชือกกับเท้าที่กำลังกระโดดให้สัมพันธ์กัน เพราะถ้าคุณไม่มีสมาธิ
ก็มีโอกาสที่จะหกล้มและบาดเจ็บได้

5 ประโยชน์จากการกระโดดเชือก

4.ช่วยให้ผ่อนคลาย
เมื่อใดที่กระโดดร่างกายก็จะปลดปล่อยสารเอ็นโดรฟินซึ่งทำหน้าที่บรรเทา
ความเจ็บปวด ช่วยให้มีความสุข และส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลาย การหายใจเข้า-ออก ลึกๆ ขณะออก
กำลังกาย
สามารถทำให้จิตใจปลอดโปร่ง มีสมาธิเฉียบแหลม และเป็นการเพิ่มพลังให้แก่คุณ

5.ดีต่อสุขภาพหัวใจ ไม่มีการออกกำลังกายใดที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่ม และทำให้
หัวใจแข็งแรงได้ดีไปกว่าการกระโดดเชือก การกระโดดเชือกเป็นประจำจะช่วยบำรุงหัวใจและ
หลอดเลือด ทำให้ปอดและหัวใจสามารถส่งต่อออกซิเจนเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อได้
มากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง สสส.
ภาพจาก pixabay
131015

การลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ