Custom Search


7 วิถีการกินที่ทำให้อ้วน

7 วิถีการกินที่ทำให้อ้วน  ที่คนส่วนใหญ่ปฎิบัติเป็นประจำและไ่ม่ยอมรับว่ามันเป็นเหตุผล
ที่ทำให้น้ำหนักเกิน และในที่สุดความอ้วนก็มาเยือนและไม่ยอมจากไป จากการศึกษาวิถี
การกินกับความอ้วน
ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 5,200 ราย พบว่า วิธีการกินอาหารที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินมีอยู่ 7 แบบ หรือ 7 วิถีการกิน คือ

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

1. การกินตามอารมณ์ คนที่ใช้การกินเป็นการระบายอารมณ์ จัดการความรู้สึก เช่น
ยิ่งเครียดยิ่งกิน ยิ่งเศร้าก็ยิ่งกิน ดีใจก็กินฉลอง เสียใจก็กินประชด พูดง่ายๆว่า อารมณ์
แบบไหนก็กินทั้งนั้น
2. กินแต่ของสำเร็จรูป เพราะหาง่ายอยู่ใกล้มือ ไม่ชอบกินของสดเพราะรู้สึกเหม็น
เขียว ไม่อร่อย จืดชืด รสชาติไม่สะใจ ของสำเร็จรูปและอาหารประเภทfast food
จะมีไขมัน แป้ง น้ำตาลค่อนข้างสูง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อ้วนได้หากกินเป็น
ประจำ

3. กินแก้กลุ้ม กังวลมากไปไม่รู้จะทำอะไรก็กิน เครียดมากไปไม่รู้จะทำยังไงก็กินอีก
กินและกินกิน ไม่อ้วนก็แปลกแล้ว
4. กินของว่าง ทั้งวัน กินไปทำงานไป กินไปดูทีวีไป ของว่างที่มันไม่ว่างก็ทำให้อ้วน
ได้นะ
5. กินเติมเต็มความสุขทางใจ ทางจิตวิญญาณ การกินเป็นเครื่องแสดง ความมีบุญ
วาสนามีอันจะกิน กินดีอยู่ดี กินให้อ้วน แสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์6. กินตามบรรยายกาศ สุนทรียภาพ เช่น กินในที่สงบ ร่มรื่นเย็นสบาย บรรยากาศพา
ไปว่างั้น จะกินได้มากเป็นพิเศษ หรือนักชิม ผู้ชอบในศิลปะการทำอาหารหรือการกิน
อาหาร ทำให้เกินนิสัย กินเกินความจำเป็น
7. กินออกสังคม เช่น กินสังสรรค์ในหมู่เพื่อนญาติมิตรสหายหรืออาจเป็นเพราะหน้าที่
การงาน ในครอบครัวกับคนที่รู้ใจ จะทำให้กินได้นานและมากกว่าปกติ

ไม่อยากน้ำหนักเกินล่ะก็ ลดบางข้อลงไปบ้าง ทำให้ร่างกายสมดุลน้ำหนักไม่เกิน
ไม่เป็นโรคอ้วน ไม่กินมากเกินไป

ข้อมูลจากหนังสือ โรคร้ายแห่งการพอกพูนสะสม เขียนโดย
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

4713


บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ