Custom Searchอาชีพของผู้สูงอายุ

อาชีพของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุปลดเกษียณแล้วควรจะหาอาชีพมารองรับ เพื่อจะได้ไม่เหงา หรือไม่เบื่อ ซึ่งก็มีหลายอาชีพ หากบ้านที่มี
ครอบครัวครบถ้วน มีหลานก็เลี้ยงหลาน ก็ทำให้สนุกได้เหมือนกัน หรือปลูกต้นไม้อาจสร้างรายได้ด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีอาชีพของ
ผู้สูงอาย
ุอีกมากและหลายอาชีพมาเนะนำ

อาชีพของผู้สูงอายุ

อาชีพของผู้สูงอาย

1.สอนหนังสือ ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ประสบการณ์จากการทำงาน ก็สามารถเป็นครูสอน หรือ
อาจารย์พิเศษ ที่สอนในเรื่องที่ตัวเองถนัด หรือเชี่ยวชาญได้ หากผู้สูงอายุท่านไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ และความเชี่ยวชาญนั้นให้เป็น
ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังก็จะทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้อีกด้วย


2.ที่ปรึกษา ผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ยังสามารถเป็นที่ปรึกษา ให้กับองค์กร บริษัท หรือกิจ
การในวงการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านถนัดได้เช่นกัน

3.ค้าขาย ผู้สูงอายุหลายท่านเลือกอาชีพค้าขาย อาจจะเพราะเป็นอาชีพเดิมที่เคยทำมาก่อนอยู่แล้ว หรืออาจจะเพราะอยากมีกิจการเล็กๆ
เป็นของตัวเองการค้าขายยังทำให้มีโอกาสพบปะผู้คนหลากหลายประเภททำให้ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร ก็ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึก
เหงาอีกด้วย และอีกประโยชน์ของการค้าขายคือ ได้บริหารสมอง คนที่บวกลบคูณหารตัวเลขในใจบ่อยๆ เป็นการบริหารสมองที่ดีมากอย่าง
หนึ่ง ทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์อาชีพของผู้สูงอายุ

4.งานฝีมือ ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถในด้านงานฝีมือ หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น การเย็บปักถักร้อย เครื่องจักสานต่างๆ
และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ดีเยี่ยมแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้ไม่น้อย ทำให้งานนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

5.ลงทุนหลังเกษียณ สำหรับท่านที่คนมีเงินสะสมหลังจากเกษียณแล้ว มีหลายๆ ท่าน ได้นำเงินไปลงทุนต่อยอดได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนในหุ้น ทองคำ เงินฝาก หรือกองทุนทั่วๆ ไป แต่ี้ควรมีการศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

อาชีพของผู้สูงอายุ
งานสำหรับผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เคยทำมาก่อน หรือเป็นงานง่ายๆ หรืองานยาก งานที่ไกลตัวออกไป งานที่ไม่เคยทำงมาก่อน
ผู้สูงอา
ยุก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น ขอเพียงมีความตั้งใจ

มีการวิจัยมาแล้ว ว่าการที่คนเรามีเป้าหมาย มีแรงบันดาลใจ มีพลังขับเคลื่อนในชีวิต จะทำให้ร่างกาย จิตใจ และสมองมีความตื่นตัว กระฉับ
กระเฉง แข็งแรง ใจสู้ ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

ผู้สูงอายุในประเทศอื่นๆ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นให้ทำงานอย่างจริงจังเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวเลยซึ่งผลจากการทำงานอย่างจริง
จังของผู้สูงอายุ คือร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่แจ่มใส และสมองที่ฉับไว

ข้อมูลอ้างอิงจาก eldercareth.com
18515
บทความโรคภัยไข้เจ็บ
สุขภาพผู้สูงอายุ  สมุนไพร อาหารสุขภาพ