Custom Search


โทษจากสารสกัดใบแปะก๊วย

แปะก๊วย พืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากก็จริง แต่ผลเสียก็มีไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะสารที่สกัดจากใบ
แปะก๊วย
มีคำแนะนำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วย เพื่อ
ความปลอดภัย

โทษจากสารสกัดใบแปะก๊วย

โทษจากสารสกัดใบแปะก๊วย

1.สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีผลไปขัดขวางการเกาะกันของเกร็ดเลือด ดังนั้นผู้ใช้ยาเกี่ยวกับการแข็งตัว
ของเลือด(Anti-Coagulants)เช่น ยา warfarin และคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดต้อง
ระวังให้ดี

 

2.หากรับประทานสารสะกัดแปะก๊วยมากเกินไปอาจมีผลข้างเคียงทำให้ปวดศีรษะ,มึนงง,เวียนศีรษะ
ทางเดินอาหารปั่นป่วน หรืออาจเกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง, ระบบหายใจและหลอดเลือดผิดปกติ ง่วงซึม
ระบบการนอนหลับก็ปั่นป่วนไปด้วย

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

โทษจากสารสกัดใบแปะก๊วย โทษจากสารสกัดใบแปะก๊วย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ระบุข้อกำหนดในการใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วย ดังนี้

1. ในการใช้สารสกัดแป๊ะก๊วยเป็นยาแผนปัจจุบัน จะต้องมีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่เป็นโรคเลือดไปเลี้ยงสมอง
ไม่เพียงพอ การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ รวมทั้งโรคของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน และการ
ไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนังผิดปกติ โดยจัดเป็นยาที่เป็นอันตราย ต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผน
ปัจจุบันและไม่ให้มีโฆษณาสรรพคุณต่อสาธารณะ

2. ในการใช้สารสกัดแป๊ะก๊วยเป็นยาแผนโบราณ ให้ขึ้นทะเบียนในลักษณะผสมกับสมุนไพรตัวอื่นๆ มี
สรรพคุณบำรุงร่างกาย และอนุญาตสรรพคุณของตำรับเป็นยาบำรุงร่างกาย

3. ในการใช้สารสกัดแป๊ะก๊วย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะต้องได้รับ ใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารและ
จะต้องไม่ระบุสรรพคุณใดๆในการบำบัด รักษาโรคเลย

ข้อมูลอ้างอิง http://travel.truelife.com/detail/1823395
และ วีกีพีเดีย

สมุนไพร สรรพคุณของแปะก๊วย
241214 
สารสำคัญในพริกมีประโยชน์อย่างไร
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ