สุขภาพ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก ว.วชิรเมธี
อาหารสุขภาพวิธีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

  

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กระเทียม
+
กระดุมทอง
+
บัวบก
+มะตูม
+กระชาย
  Green Roof

สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+ดื่มกาแฟลดมะเร็ง
+ถั่วงอกชะลอแ่ก่
+กินจืดยืดชีวิต
+ กินปลา สายตาดี
+
กินแป้งมากแก่เร็ว


สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กระตุ้นการรู้คิดผู้สูงอายุในภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มักเกิดจากการสูญเสียในด้านการรู้คิดของ
สมอง  ภาวะเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยและคนในครอบครัว การดูแล
รักษาโรคสมองเสื่อมมีหลายด้าน ทั้งด้านการรู้คิด ความจำ พฤติกรรมและ
อารมณ์ ซึ่งการดูแลด้านการรู้คิดและความจำนั้น สามารถทำได้โดยใช้ยาและ
ไม่ใช้ยาควบคู่กัน วิธีที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การกระตุ้นการรู้คิดและความจำด้วย
กิจกรรมต่างๆ


 การกระตุ้นการรู้คิด (cognitive stimulation) หรือการฝึกสมอง (mental exercise) เพื่อให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ทำกิจกรรมที่มีความ
สนุกสนาน เป็นการกระตุ้นการคิดอ่าน สร้างสมาธิ และความจำ โดยการ
ทำกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ร่วมกับผู้ป่วยรายอื่นๆ เช่น การพูดคุยถึงเหตุการณ์
ในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะพูดคุยในหัวข้อที่ผู้ป่วยสนใจ จัดกิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ทายคำ เกมจับคู่ภาพ การต่อจิ๊กซอว์ หรือกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การวาดรูป ระบายสี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น
 

ซึ่งการเลือกกิจกรรมต้องขึ้นกับความชอบของผู้ป่วยและความเหมาะสมกับ
สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที ทำเป็นประจำ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง   

การกระตุ้นการรู้คิดนี้ มีประโยชน์ต่อความจำและกระบวนการคิด ช่วยให้
สามารถสื่อสารและตอบสนองกับผู้อื่นได้ดี โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมในระยะแรกถึงระยะปานกลาง      

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็มีความสำคัญในการฝึกวิธีกระตุ้น
การรู้คิด
ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยทั่วไปกิจกรรม
ต่างๆจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน ซึ่งผู้ที่ต้องดูแลผู้
สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อมเช่นนี้ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมการทำกิจ
กรรมกระตุ้นการรู้คิด ให้ผู้ดูแลได้เข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง และนำไป
ปฏิบัติเองเมื่ออยู่บ้าน เพราะถ้ามีการฝึกฝนเป็นประจำ จะช่วยให้ผู้สูงอาย
ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้การดูแลง่าย
ขึ้นด้วย เพราะการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญควรให้ความใส่ใจเป็นอย่าง
ดี จึงได้ผลตามคาดหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล


       
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ กินเพื่อสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
10 วิธีฝึกสมอง
-
กินเร็วเสี่ยงเบาหวาน
-
กรดไหลย้อน
-
อัลไซเมอร์ 
-
โรคไต

   


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้าโรยงา