หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร4

ป่าไม่เงียบ มีเสียงนกเสียงแมลงตลอดเวลา แต่เสียงต่างๆ ในป่าไม่รบกวนความสงบของนักปฏิบัติ
ตรงกันข้าม เสียงของสิ่งมีชีวิตในป่ามักปรากฏเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของความสงบมากกว่า

ในชีวิตประจำวันผู้ครองเรือนจะรักษาจิตให้นิ่งไม่ได้ แต่การดูแลจิตให้ดี ไม่ให้ปรุงแต่งในสิ่งกระทบ
ด้วยความยินดีหรือยินร้าย ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีพิษมีภัย ตรงกันข้าม กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติ คือ วัตถุดิบให้ผลิตปัญญา - พระอาจารย์ชยสาโร


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร4


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
เร็วๆนี้อาตมามีธุระเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างการนั่งบนรถบนทางด่วน ได้เห็นป้ายโฆษณายักษ์ที่ทำให้ตก
ใจ ป้ายนั้นมีรูปตาที่ดุร้ายของสัตว์ตระกูลเสือ ข้างล่างเขียนว่า ‘คิดจะทำ ต้องทำ’ ทีแรกคำนึงถึง
ปัญหาสังคมมากมายที่เกิดเพราะความคิดอย่างนี้คือการขาดความยับยั้งชั่งใจ การกลั่นกรองความ
รู้สึกชั่วแว่บว่าอยากทำ แล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมป้ายโฆษณาแบบนี้ไม่ผิดกฎหมาย

ที่จริงสันนิษฐานว่าเจตนาของผู้เขียนคืออยากให้เข้าใจว่าการดื่มเหล้าทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
และความเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม การสละความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อหวังผลของความเด็ดขาด ความแกล้วกล้าในการกระทำ ทางพุทธศาสนายืนยันว่าไม่คุ้มค่า

แกล้วกล้าและเด็ดขาดในการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จะดีตรงไหนSticker line

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร

หลวงพ่อชาอธิบายให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้อง
เอาจริงเอาจังกับสิ่งใดเลย ด้วยถือว่า “อะไรก็ได้ ไม่ต้องเครียด” หลวงพ่อสอนว่า‘พระพุทธองค์ยึด
แต่ไม่ให้มั่น ท่านยึดจับมาดูว่านี่คืออะไรเท่านั้น จะใช้ประโยชน์มันอย่างไร จะควรทำอย่างไร ยึด
ไม่ให้มันมั่น คือยึดไม่ให้เป็นภพ ถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปปะปน มันไม่ต้องเป็นนั่น ไม่ต้องเป็นนี่ มัน
หมดมันสิ้นในการกระทำ’

หลวงพ่อย้ำว่านักปฏิบัติไม่ควรปล่อยวางตัวการกระทำที่เป็นประโยชน์แต่ควรฝึกปล่อยวางกิเลส
ที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทำต่างหาก


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร4

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
ถ้าเรามองดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆนี่ชอบมาก อยู่นานๆเฉยๆ บางสิ่งบาง
อย่างเคยชอบมาก ตอนหลังไม่ชอบเลยก็มี ในทำนองเดียวกันบางสิ่งบางอย่าง คนบางคนเจอ
แรกๆไม่ชอบเลย อยู่ไปนานๆก็ทนได้ ในที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ ดังนั้นเมื่อความรู้
สึกต่างๆเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนทีเดียวแล้ว เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่
ชอบจนเกินไป เราก็ระมัดระวังเพราะมันก็เปลี่ยนได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไป เจอสิ่งที่ไม่
ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้
ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมอง
เห็นได้

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
คนมักสับสนระหว่างความไม่ประมาทและความกลัว ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้เรา
ระมัดระวังในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจเสี่ยงต่ออันตราย

ปัญหาอยู่ที่การประเมินความอันตรายต่างๆว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหน เราเอาอะไรเป็นเครื่อง
ชี้วัดว่าสิ่งไหนอันตรายสิ่งไหนไม่อันตราย คนเราส่วนใหญ่เอาความทรงจำเป็นหลัก คือนึก
ถึงเรื่องอะไรปุ๊บ กลัวปั๊บเลยด่วนสรุปว่าอันตราย เช่น ในกรณีของเครื่องบินตก จะเป็นข่าว
ใหญ่ลงทุกสื่อหลายวัน ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินอันตราย

แต่แท้ที่จริงแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างนั่งรถไปสนามบินมีมากกว่าระหว่างการ
นั่งเครื่องบินหลายพันเท่าตัว แต่ไม่ค่อยมีใครกลัวการนั่งรถไปสนามบิน

ผู้เจริญสติต้องเตือนตัวเองว่าความรุนแรงของความกลัวไม่ได้สะท้อนความอันตรายของสิ่ง
ที่กลัวเสมอไป และเราชอบเรียกความกลัวที่ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลน้อยด้วยชื่อสวยงามว่า
ความไม่ประมาท ยิ่งมองไม่เห็นจิตใจของตัวเอง

อ้างอิงจากhttps://www.jayasaro.panyaprateep.org/
https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org/
พระพุทธศาสนา
20618


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD