หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

เหตุที่คนไม่ปฏิบัติธรรม - พระชยสาโร

1. มองไม่เห็นว่าสำคัญหรือจำเป็น
2. ยอมรับว่าสำคัญ แต่ถือว่าตัวเองทำไม่ได้
3. ยอมรับว่าสำคัญ แต่อ้างว่ายังไม่มีเวลา
4. ยอมรับว่าสำคัญ แต่ทนการดึงดูดของกิเลสไม่ได้


เหตุที่คนไม่ปฏิบัติธรรม - พระชยสาโร


กลุ่มที่ 1. มองไม่เห็นว่าสำคัญหรือจำเป็น มีคำถามสองข้อว่าชอบเป็นทุกข์หรือไม่ ข้อที่สอง
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า คนเราทุกข์เพราะกิเลส ที่พระองค์สอนเช่นนี้จริงหรือไม่ถ้าคนในกลุ่มนี้ตอบ
ว่าไม่ชอบเป็นทุกข์ และเชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นจริงถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสจะไม่
สำคัญหรือไม่จำเป็นได้อย่างไร

Sticker line

กลุ่มที่ 2.ยอมรับว่าสำคัญ แต่ถือว่าตัวเองทำไม่ได
ก็มีคำถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าทำไม่ได้ ถ้าไม่เคยปฏิบัติเพราะแม้แต่ผู้มีบารมีสูงก็มักจะต้องผ่านความ
ยากลำบากในเบื้องต้น ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนามีการบันทึกการปฏิบัติธรรมจนได้ผลของ
ผู้ที่เคยทำบาปกรรมไว้มากมาย และผู้ที่เริ่มต้นที่มีกิเลสหนา ดังนั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวเองเลว
กว่าท่านเหล่านั้น

เหตุที่คนไม่ปฏิบัติธรรม - พระชยสาโร

กลุ่มที่ 3 ยอมรับว่าสำคัญ แต่อ้างว่ายังไม่มีเวลา
ก็ควรจะพิจารณาว่าความตายกระชากเราไปได้ทุกวันเวลาเรารู้ได้อย่างไรว่าเรายังมีเวลาพอที่
จะผลัดวันประกันพรุ่งต่อไปอีกได้ การเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นเมืองไทยเป็น
เรื่องยากมาก การฉวยโอกาสปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนนี้จะไม่ฉลาดกว่าหรือระชยสาโร

กลุ่มที่ 4 ยอมรับว่าสำคัญ แต่ทนการดึงดูดของกิเลสไม่ได้
ต้องพิจารณาว่าควรจะให้ห่างจากสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นกิเลสของเราหรือไม่
ถ้าเป็นได้ควรหาโอกาสปลีกตัวเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม หรือไปพักที่วัดป่า หรือออกบวชชั่วคราว
เพื่อเป็นการตั้งต้นใหม่

คำสอนของพระชยสาโร

อ้างอิงจาก https://www.jayasaro.panyaprateep.org/reflections
พระพุทธศาสนา
2.10.18


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD