หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร6

แม้แต่ในชีวิตยุ่งๆของผู้ครองเรือน ยังมีช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันที่ไม่ต้องยุ่งก็ได้ นักปฏิบัติ
จึงต้องฉวยโอกาสตั้งสติขึ้นมาใหม่ในเวลาเหล่านั้น เพื่อตัดกระแสความเครียดที่ครอบงำใจ
ได้ง่าย ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือตอนที่ไม่จำเป็นต้องพูดกับใครหรือใช้ความคิดอะไร เช่น
ตอนแปรงฟัน ตอนอาบนำ้ ตอนใช้ห้องนำ้


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5


ว่างจากธุระภายนอกเวลาไหน ฝึกตัวเองให้รู้จักกลับมาอยู่กายกับใจตน ตอนขึ้นหรือ
ลงบันไดตอนคอยรถเมล์รถไฟหรือรถไฟฟ้าตอนรอลิฟท์ ตอนยืนอยู่ในลิฟท์ ฯลฯ ที่สำคัญคือ
มีเสียงโทรศัพท์เรียก หรือไลน์เข้ามา อย่ารีบรับรีบดู หายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งก่อนจึง
ค่อยรับ

Sticker line

อย่าทำให้การนั่งสมาธิกลายเป็นภาระ ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
เรามักจะหาข้ออ้างในการไม่นั่งสมาธิที่ฟังดูมีเหตุผลได้เสมอ นอกจากข้ออ้างยอดนิยมอย่าง
'ไม่มีเวลา' แล้ว ยังมีอีกหลายข้อ เช่น 'เช้าเกินไป' 'สายเกินไป' 'หิวเกินไป' 'อิ่มเกินไป'
'เหนื่อยเกินไป' หรือ 'วุ่นวายเกินไป' เรามักจะมีอะไรสักอย่างที่ 'เกินไป' สำหรับการนั่ง
สมาธิเสมอ


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5


อย่าทำให้การนั่งสมาธิกลายเป็นภาระ แต่ลองมองให้เป็นการใช้เวลากับจิตใจของตัวเองอย่าง
มีความหมาย อย่าสู้กับตัวเอง ให้มีเหตุมีผล อ่อนโยนกับตัวเอง และมั่นคง ไม่หวั่นไหวกับข้อ
อ้างใดๆ

ให้เรายอมรับกับตัวเองว่า ใช่.. เรายุ่ง ใช่.. เราเหนื่อย แต่แทนที่จะปล่อยให้เป็นข้ออ้างของ
การไม่นั่งสมาธิเลย เราก็เปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิ 'แค่นิดหน่อย' 'แค่สั้นๆ' หรือ 'แค่ไม่กี่นาที'
ให้เราตัดสินใจนั่งสมาธิโดยไม่คาดหวังอะไร แต่ให้เป็นการปฏิบัติเพื่อน้อมถวายแด่พระพุทธ
องค์ หรือเป็นเครื่องบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ เราอาจจะพบว่าตัวเองนั่งสมาธิได้นาน
กว่าที่ตั้งใจไว้


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5
เวลาดูทุกข์ให้ดูที่กามตัณหาก่อน เรากำลังอยากได้อะไรสักอย่างหรือไม่ หรือเราทุกข์เพรา
ะอยากได้วัตถุหรืออยากได้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องการให้เขารักเรา ต้องการให้เขา
เคารพเรา ต้องการให้เขาชอบเรา กลัวเขาจะไม่ชอบเรา ตรงนี้เป็นเงื่อนไข เป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ อยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่เป็น หรือว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลย ไม่ชอบ
ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ อยากให้มันเป็นอย่างอื่น

เมื่อเราเห็นชัดว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหา เราจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจ มั่นใจได้ว่าถ้าทุกข์เกิด
เพราะตัณหา มันย่อมดับไปด้วยการละตัณหา

ข้อมูลจาก www.jayasaro.panyaprateep.org/reflections
พระพุทธศาสนา
13.3.19


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD