หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ตักบาตรอาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพพระสงฆ์

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เตือนประชาชนส่วนใหญ่ที่จะทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว แต่ก็ควรคำนึงถึงอาหารที่จะนำ
มาใส่บาตรด้วย

ตักบาตรอาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพพระสงฆ์


อาหารใส่บาตรอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ได้ ส่งผลทำให้พระสงฆ์มีสถิติ
เจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานซึ่งโรคเหล่า
นี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฉุกเฉิน ทั้งโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

Sticker line

ในแต่ละปีมีพระสงฆ์เข้ารับการรักษาผ่านสายด่วน 1669 ด้วยอาการป่วย อ่อนเพลีย
อัมพาต เรื้อรัง มากที่สุด รองลงมาคือ หายใจลำบาก หายใจติดขัด และปวดท้องปวด
หลัง ปวดเชิงกรานและขาหนีบ

ตักบาตรอาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพพระสงฆ์

ดังนั้นเพื่อการช่วยกันดูแลสุขภาพและป้องกันโรคของพระสงฆ์สิ่งสำคัญประการแรก
คือ ประชาชนควรคำนึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเลือกแต่อาหารที่มีประโยชน์ ไม่
ควรรสเค็มจัด หวานจัด หรือมันจัด และเน้นอาหารที่มีผักมากๆรวมถึงผลไม้

นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด อากาศแปรปรวน ควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุก
ใหม่ด้วย เพื่อความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์

ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส.

รวมบทความพระพุทธศานา
260516                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD