หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

วางใจอย่างไรเมื่อทำบุญทำทาน - พุทธทาสภิกขุ

วางใจอย่างไรเมื่อทำบุญทำทานทำบุญบาทหนึ่งขอได้เกิดในสวรรค์เกิดในวิมาน
มันก็ได้กำไรมหาศาล ก็เป็นเรื่องค้าขาย อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเพิ่ม #ตัวกูของกู
...คิดว่า เงินบาทหนึ่งที่ออกไปนี้ จงไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิด อย่ากลับมาหา
ฉันเลย


ความไม่ยึดมั่น - พุทธทาสภิกขุ


คิดว่า เงินบาทหนึ่งที่ออกไปนี้ จงไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิด อย่ากลับมาหาฉันเลย
เช่นว่าไปบำรุงให้พระเณรอยู่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติสั่งสอนอยู่ได้และศาสนาก็อยู่ พุทธ
ศาสนาก็อยู่ เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายเถิด ตัวฉันไม่ต้องก็ได้ ถ้าอย่างนี้มันจะลด ลด
ตัวกู ลดของกู ทำลายตัวกู ทำลายของกู อย่างนี้ได้บุญจริงๆ ด้วย เป็นบุญที่บริสุทธิ์
ด้วย แล้วมหาศาลด้วย คือ เป็นบุญที่ล้างบาป ไม่ใช่บุญที่เพิ่มตัวกู ของกู แต่เป็นบุญ
ที่ขจัดตัวกู ของกูออกไป...

Sticker line

ถ้าว่าทำไปเพื่อความมีอยู่แห่งศาสนา ถ้าศาสนามีอยู่ในโลกมันก็เป็นประโยชน์แก่คน
ทั้งโลก คนทั้งโลกลอยู่ได้ ส่วนไอ้ตัวเรามันจะอะไรได้กี่มากน้อยลืมไปได้เลย ให้มัน
ได้แก่คนทั้งโลกมันดีกว่า นั่นจะได้บุญมาก

ความไม่ยึดมั่น - พุทธทาสภิกขุ

ถ้าอยากได้บุญมากก็ลืมตัวเองซะสิ มันก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลก สืบศาสนา
ไว้เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกในอนาคตกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดให้พุทธศาสนายังอยู่
ถ้าไม่อย่างนั้น เอานี่ไปสวรรค์ไปวิมาน ร่ำรวย ได้นางฟ้าได้อะไรต่างๆ เพื่อตัวกู
ของกู ส่งเสริมกิเลส และก็ได้คนเดียวมันจะมากทำไม แล้วมันก็ไม่สูงด้วย มันต่ำ
และมันอาจจะสกปรกด้วยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องกามคุณ

ดังนั้น ต้องระวังให้ดีๆ อยากได้เงินก็ได้เงิน อยากได้ลาภก็ได้ลาภ อยากได้บุญก็
จงได้บุญ อยากดับสนิทเป็นนิพพานเยือกเย็น สะอาด สว่าง สงบ ก็ขอให้ได้เป็น
อย่างนั้นแล้วแต่จะเลือกเอา...

นี่ถ้าอยากได้บุญมาก ก็ขอให้ทำอย่างว่า คือลืมตัวเองเสียเถิด ให้มันมีศาสนาอยู่
ในโลกเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกและตลอดกาล


พุทธทาสภิกขุ
ที่มา :https://www.facebook.com/buddhadasaarchives
ความไม่ยึดมั่น - พุทธทาสภิกขุ
รวมบทความพระพุทธศานา
301163
                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD