หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

เพิ่มพลังการทำงานด้วยสมาธิ โดย พระธรรมโกศาจารย

การฝึกสมาธิเป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถอยู่กับตนเองทบทวน และวางแผนการทำงานที่ดีได้
ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คำว่า สมาธิ หมายถึงความตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำหนด
จะทำให้เสร็จดังนั้นถ้าอยากให้งานเสร็จ เราก็ควรมีสมาธิอยู่กับงาน ไม่วอกแวกคิดเรื่องอื่น เพราะนอกจากจะทำให้
เสียเวลาในการทำงานแล้ว การที่กระแสจิตซัดส่ายไปมายังทำให้จิตขาดพลังในการแก้ปัญหาต่างๆอีกด้วย

วางแผนความคิด หากเราต้องเผชิญหน้ากับงานหลายอย่าง และไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในเวลา
เดียวกันได้ เราจึงควรจัดลำดับความสำคัญให้งานแต่ละชิ้น โดยเริ่มทำงานชิ้นที่เร่งด่วนที่สุดให้เสร็จก่อน
แล้วค่อยหันไปหยิบงานชิ้นต่อไป จะได้ไม่ต้องกังวลว่างานจะเสร็จไม่ทันเวลาSticker line

คิดทำทีละเรื่อง คนเครียด คือคนที่แบกเรื่องหนักไว้เต็มหัว ทำให้เป็นกังวลอยู่เสมอว่า นี่ก็ยังไม่ได้ทำ นั่นก็ยังไม่ได้ทำ ถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนจากการคิดเยอะมาเป็นการเลือกคิดถึงแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดใน
ขณะนั้นดีกว่า เช่น ตอนนี้อยู่ในที่ทำงานเราก็ควรให้จิตตั้งมั่นอยู่กับงาน ส่วนเรื่องที่บ้านก็เก็บไว้ก่อน


คิดไม่ออกก็หยุดคิด หากใครที่มีปัญหาแล้วคิดวิธีแก้ไขไม่ออกก็ควรปล่อยให้สมองได้พักผ่อนด้วย
การหยุดคิดบ้าง โดยอาจจะออกไปเดินเล่นหรือนอนหลับสักงีบ เพื่อให้สมองปลอดโปร่งขึ้น แล้วค่อย
กลับมานั่งคิดใหม่ รับรองว่าแนวคิดต่างๆ จะเกิดขึ้นตามมาเองโดยไม่ต้องฝืนคิดเลย

ที่มา : พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต)เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพุทธศาสนา 010916


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD