Custom Search


วิธีจัดการกับความโกรธ

ความโกรธถือเป็นอารมณ์ในทางลบ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดล้วนแต่เป็นผลเสียทั้งกับตัวผู้ที่โกรธ และผู้ที่ถูก
โกรธ
ดังนั้น เมื่อเรารู้ตัวว่ารู้สึกโกรธจึงควรหาวิธีดับความโกรธนั้นให้ได้เร็วที่สุด

วิธีจัดการกับความโกรธ

วิธีจัดการความโกรธง่าย ๆ ดังนี้
1.ระบาย เป็นวิธีที่ดับความโกรธได้ดีและง่ายมากที่สุด เพราะการระบายความคับแค้นใจให้กับคนที่เรา
ใกล้ชิดไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นจะทำให้เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บกดอัดอั้นอยู่ภายในใจ ทำให้รู้สึก
ผ่อนคลาย

2.เขียนไดอารี เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนมักนำมาใช้เพื่อระบายความโกรธ เพราะขณะที่เขียน
ระบายความรู้สึกโกรธ โมโห คับข้องใจออกมาเป็นตัวหนังสือนั้นสมองของเราต้องใช้สมาธิ ซึ่งช่วยให้เรารู้สึก
สงบลงจากอารมณ์โกรธนั้นได้ และหลังจากหายโกธรยังสามารถทบทวนความรู้สึกโกธรเหล่านั้นได้อีกด้วย

3.อย่าปล่อยให้ตัวเองว่าง เมื่อเวลาที่รู้สึกโกรธเราควรหากิจกรรมทำ โดยเป็นกิจกรรมที่เราชอบ ซึ่งอาจ
จะการวาดภาพ เย็บปักถักร้อย ปลูกต้นไม้ ประดิษฐ์ผลงานใหม่ ๆ จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและช่วย
ละลายอารมณ์โกรธของเราออกไปได้

วิธีจัดการกับความโกรธ


4.ทำสมาธิ การทำสมาธิ การพักสงบนิ่งกับตัวเองสักระยะโดยทำจิตใจให้ผ่อนคลาย หรืออาจจะหามุมสงบ
และฟังเพลงบรรเลงช้า ๆ เบา ๆ ร่วมไปด้วยก็จะช่วยให้อารมณ์ของเรารู้สึกผ่อนคลาย

5.การให้อภัย ทำให้เราคลายความโกธรลงได้ การให้อภัยคนที่เราโกธร ทำให้เรารู้สึกคับแค้นใจ คิดเสียว่า
ให้อภัยเป็นทานอันประเสริฐ ถึงแม้ว่าอาจจะยาก แต่ถ้าพยายามก็ไม่ยากอย่างที่คิด

ความโกรธ ทำให้เราเป็นทุกข์ จึงควรกำจัดมันไปเสียให้เร็วที่สุด เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพกาย ที่มีผลต่อเนื่อง


ข้อมูงอ้างอิง สสส.
19816


บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ