Custom Search


น้ำกับการออกกำลังกาย

น้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ 4/5 ส่วนของน้ำหนักตัวก็คือน้ำน้ำจึงมีความสำคัญมาก
สำหรับร่างกาย การได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้สึกสดชื่น รวมถึงในช่วงเวลาที่เราออกกำลังกาย
น้ำก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน น้ำกับการออกกำลังกายสัมพันธ์กันอย่างไร

คิดถึงน้ำ เวลาออกกำลังกาย
น้ำกับการออกกำลังกาย

ก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ดื่มน้ำสะอาดประมาณ 400-500 มิลลิลิตร
(น้ำดื่ม 1 ขวดเล็ก) เพราะอีกสักพักร่างกายต้องเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย จึง
ควรดิ่มน้ำก่อนออกกำลัง เพื่อทำให้ร่างกายสมดุล

ระหว่าง ออกกำลังกาย ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากๆ ขณะออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกาย
จะสูงขึ้น ความร้อนจะถูกระบายออกจากร่างกายในรูปแบบเหงื่อ ถึงกระนั้นก็ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณ
มากๆระหว่างออกกำลังกาย เพราะจะเกิดาการจุกแน่น ให้จิบเป็นระยะ ทุกๆ 20 นาที ให้พอสดชื่น
และคลายความกระหายลงเท่านั้น

คิดถึงน้ำ เวลาออกกำลังกาย

หลังออกกำลังกาย ให้นั่งพักประมาณ 30 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว แล้วค่อยดื่ม
น้ำสะอาด หรือน้ำผลไม้สด เช่น น้ำส้มคั้นที่ไม่เจือน้ำตาล เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
หากร่างกายเสียเหงื่อมากๆ จากการออกกำลังกาย สามารถดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ชดเชย
โซเดียมที่เสียไประหว่างออกกำลังกายได้

การออกกำลังกายและดื่มน้ำอย่างเหมาะสม จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี

18917 ข้อมูลจาก สสส.
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ