Custom Search


เก้าอี้ขยี้พุง

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้นำออกกำลังกาย เก้าอี้ขยี้พุง ว่า เก้าอี้ขยี้พุง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
บนเก้าอี้ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิส

เก้าอี้ขยี้พุง

สามารถทำได้ในพื้นที่จำกัด ทั้งในบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม หน้าทีวี ห้องนั่งเล่น สวนสาธารณะ
สนามเด็กเล่น หรือที่ใดๆ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ โดยมีอุปกรณ์ คือ เก้าอี้ที่แข็งแรงมั่นคงที่สามารถรองรับน้ำ
หนักตัวได้ดีเพียงตัวเดียว

การฝึกเก้าอี้ขยี้พุง คล้ายกับการวิ่ง และการเต้นแอโรบิกเริ่มจากนั่งเก้าอี้ และฝึกกล้ามเนื้อขาและ
ท้องให้แข็งแรง กระชับสวยงาม ช่วยเผาผลาญไขมัน แก้ปัญหาบุคลิกภาพ รูปร่าง และทรวดทรง
ช่วยให้การประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อดีขึ้น เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและผู้ที่ี่จำ
เป็นต้องนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลา สามารถเข้าชมได้ตามลิงค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=WXpPA6DhR3A
https://www.youtube.com/watch?v=ohH6VojEEY8

เก้าอี้ชยี้พุง

นพ.ดนัยเสริมว่า เก้าอี้ขยี้พุง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มวัยมีทางเลือกใน
การออกกำลังกายตามวิถีชีวิตแบบประยุกต์ ที่ง่าย สะดวก และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ข้อมูลอ้่างอิง msn.com
8416
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ