หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควรออกกำลัง
กายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความสมดุล ไม่เครียด ผ่อนคลาย ใช้ชีวิต
ได้อย่างราบรื่น ปกติสุข ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย จะเป็นแนวทางในการออกกำลังกาย
อย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย
ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

1 ไม่แนะนำให้เล่นตอนเที่ยง เพราะจะเป็นช่วงที่ blood pressure สูงมากที่สุด เนื่องจาก
แรงดึงดูดของพระอาทิตย์ต่อโลกจะแรงในตอนกลางวัน (ซึ่งจะสังเกตได้จากน้ำหนักของ
ตัวเราจะเบา แต่หากชั่งน้ำหนักตอนเที่ยงคืน น้ำหนักของเราจะหนักที่สุด)แต่สามารถเล่น
ได้ก่อนหรือหลังเที่ยง

Sticker line

2 ควรออกกำลังกายหลังจากกินอาหารแล้วอย่างน้อย 1 ชม เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงที่ร่างกายกำลังย่อยอาหาร ซึ่งร่างกายมีความต้องการพลังงาน เลือด ออกซิเจนไป
ช่วยในการย่อยอาหารหากเราออกกำลังกายช่วงนั้นจะทำให้ร่างกายแย่งเลือด และ
ออกซิเจนเพื่อไปเผาผลาญในส่วนอื่น ซึ่งจะส่งผลในทางลบกับร่างกายในระยะยาว


ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

3 ไม่ควรออกกำลังกายหลัง 3 ทุ่มไปแล้ว เพราะจะทำให้ร่างกายตื่นตัวเกินจะมีการเผา
ผลาญซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งอาจส่งผลแก่การนอนหลับ(ปกติจะมีเวลาชีวิต ซึ่งแนะ
นำให้นอนก่อนเที่ยงคืน)

4 หากเป็นคนอ้วนต้องการการเผาผลาญมาก แนะนำให้ออกกำลังกาย ตอนเช้า เพราะ
ร่างกายจะเผาผลาญได้ดี แต่คนผอมคลอเลสเตอรอลสูง เลือดจาง ระบบการเผาผลาญ
ไม่มีปัญหา หากออกกำลังกายตอนเช้าจะเพลียเหนื่อยง่าย รู้สึกง่วงนอนตอนช่วงบ่าย
ซึ่งคนผอมโดยทั่วไป จะมีลักษณะที่เป็นคนเครียดง่าย มีการสะสม toxic คื่อกรดเลคติค
ในร่างกายมากผิวแห้งผม แห้ง ท้องผูกและนอนหลับยาก คนผอมเหล่านี้ควรจะเล่น ช่วง
เย็นจะดีกว่า เพราะเป็นการล้างกรดแลคติคออกไป หลังจากเล่นแล้ว จะนอนหลับสบาย

5 การใช้เวลาออกกำลังกายควรจะอย่างน้อย 1 ชม และแนะนำให้อยู่ในที่อากาศปกติ
(ไม่ควรเล่นในห้องแอร์) เพราะจะช่วยในการหายใจ และ จะทำให้เหงื่อออกได้ เมื่อ
เหงื่อออกจะช่วยขับของเสียในร่างกาย

130755
ข้อมูลอ้างอิงจาก nestle.co.thสุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD