Custom Search


วิ่งสมาธิ กายเคลื่อนไหวใจต้องนิ่ง

วิ่งสมาธิ กายเคลื่อนไหวใจต้องนิ่ง เป็นการฝึกวิ่งไปพร้อมกับการทำสมาธิ ซึ่งจะทำให้ได้ออก
กำลังกาย และยังได้ฝึกจิตไปพร้อมกันด้วย จากคำแนะนำของอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย
วิ่งพร้อมกับทำสมาธิไปด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง

วิ่งสมาธิ กายเคลื่อนไหวใจต้องนิ่ง

สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย และครูผู้สร้างนักวิ่งหน้าใหม่ อธิบายว่า
การวิ่งสมาธิเป็นการออกกำลังทางกายและออกกำลังทางจิตไปด้วยกันทำได้โดยวิ่งช้าๆไป
พร้อมกับกำหนดจิตด้วยคำว่า พุทโธหรือนับก้าว ซ้ายขวาซ้าย หรือวิ่งไปพร้อมกับสวดมนต์
ตามบทสวดของแต่ละศาสนาพร้อมกับหายใจเข้าและหายใจออก

ข้อดีของการวิ่งสมาธิแตกต่างจากการวิ่งทั่วไปผลที่ดีต่อจิตใจที่เห็นได้ชัด คือ ผู้วิ่งสมาธิจะเกิด
ความสุข จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์สดชื่นแจ่มใส วิ่งได้นานขึ้น เหนื่อยล้าน้อยลง ส่วนผลทาง
กายที่เห็นได้ชัดก็คือ อัตราการเต้นของชีพจรลดลง หัวใจเต้นช้าลง ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่าง
กายได้ดีขึ้น

วิ่งสมาธิ กายเคลื่อนไหวใจต้องนิ่ง

เมื่อถามว่า นักวิ่งที่จะเริ่มต้นวิ่งสมาธิต้องเตรียมตัวอย่างไร อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย แนะนำ
ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับวิ่งสมาธิไม่ต่างจากการวิ่งออกกำลังกายทั่วไป คือ ต้องสวมใส่ชุด
วิ่งที่สบาย ไม่รุ่มร่ามหรือรัดแน่นจนเกินไป สถานที่จะวิ่งควรเป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระเป็นหลุมบ่อ
หรือมีทางหักเลี้ยวบ่อยๆส่วนการสัญจรต้องไม่แออัด จอแจปราศจากยวดยาน

 วิ่งสมาธิ กายเคลื่อนไหวใจต้องนิ่ง
คนที่ไม่ใช่นักวิ่งหรือเพิ่งเริ่มต้นวิ่งควรจะเริ่มฝึกวิ่งไปพร้อมกับ การฝึกสมาธิด้วยจะดีมาก นักวิ่งจะ
ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นสมาธิรับรู้ถึงระดับความเหนื่อย เพื่อให้มีการวบคุมจังหวะการวิ่งให้เหมาะ
สมกับพลังงานที่มีอยู่ เวลาวิ่ง ควรเป็นช่วงอากาศเย็นสบาย ปลอดโปร่ง ซึ่งจะทำให้การ

วิ่งสมาธิ
เกิดผลที่ดีที่สุด อาจเป็นช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ ผู้วิ่งควรอบอุ่นร่างกายก่อนการวิ่ง และผ่อน
คลายหลังการวิ่งทุกครั้ง ท่าทางการวิ่งไม่ฝืนเกร็งจากการวิ่ง ประจำวัน มือและเท้าเคลื่อนไหวสอด
ประสานกันให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง และควรวิ่งอย่างน้อยวันละ 30 นาที ผู้ที่เริ่มใหม่จะใช้การเดิน
สลับกับการวิ่งด้วยก็ได้  เป็นคำแนะนำของครูผู้สร้างนักวิ่ง

กินสมาธิ ฝึกดีมีผอม

ที่มาข้อมูลสสส.
20514

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ