Custom Search


ยืนนั่งถูกวิธี หุ่นดีได้

การปรับบุคคลิกภาพและสรีระของเราให้ถูกต้องนั้น นอกจากจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยของกล้าม
เนื้อจากการอยู่ในอริยาบถเดิมๆเป็นเวลานาน แล้ว ยังมีผลทำให้รูปร่างของเราดูเพรียวขึ้น หุ่นดีขึ้น
ด้วย การเดิน การยืน การนั่งที่ถูกวิธีนั้นเอง

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

1.ไม่ห่อไหล่ ไม่ยกไหล่บางคนติดท่าทางเหล่านี้แต่ถ้าเราสามารถเปิดไหล่ออก กดหัวไหล่ลงให้
อยู่ในระดับปกติ จะทำให้เราดูคอยาวขึ้น สูงขึ้นไม่มีคางเป็นชั้น

2. ไม่หลังค่อม พยายามยืดตัวขึ้น จะทำให้เราตัวสูงขึ้น สง่าและทำให้บุคคลิกดีขึ้น

3.ยืดหน้าอก พยายามทำให้ตัวเรายืดสูงที่สุด แต่ไม่แอ่นหลังซึ่งจริงๆ แล้วการนั่ง การเดินที่ตัว
งอห่ออก เป็นท่าต่อเนื่องมาจากสองข้อข้างต้นที่กล่าวมา ถ้าพยายามยืดหน้าอกขึ้น จะทำให้เรา
ดูตัวช่วงบนบางขึ้น ไม่ได้ห่อเป็นก้อนซึ่งจะทำให้ดูตัวหนา

4.ไม่นั่งหรือยืนตัวเบี้ยว พักตัวไปที่เอว/สะโพกข้างใดข้างหนึ่ง บางคนติดนั่งไขว้ห้าง หรือบาง
คนก็ยังติดนั่งเอียงไปทางสะโพกด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังเบี้ยวไปตาม
ความเคยชิน ถ้าเราปรับให้กลับมาตัวตรงได้ เราจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยหลังได้ และจะ
ทำให้เราดูตัวสูงขึ้น บุคลิกดีขึ้นอีกด้วย

5.ไม่กดคอหรือยื่นคอไปด้านหน้า ถ้าเราสามารถปรับคอให้อยู่ในระดับปกติได้ จะลดอาการปวดคอ
ปวดบ่า และจะไม่ทำให้เราดูคอสั้น มีคางสองชั้น

6.ไม่แอ่นหลัง หรือยื่นสะโพกไปด้านหลัง พยายามฝึกควบคุมบริเวณก้นกบให้กลับมาอยู่ในตำแหน่ง
ปกติ และยืดตัวขึ้น บางคนพอยืดตัวและปรับสะโพกให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติแล้ว จะเห็นชัดเจน
ว่า พุงตรงท้องช่วงล่างแบนราบขึ้น เพราะเราไม่แอ่นท้องไปด้านหน้านั่นเอง

การปรับท่าทางในช่วงแรก เราอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ เพราะเคยชินกับการนั่งยืนและเดินแบบผิดๆ
มาเป็นระยะเวลานาน แต่ขอลองให้พยายามปรับไปสักระยะหนึ่ง จะพบว่าบุคคลิกภาพ รูปร่างจะดีขึ้นและ
อาการปวดเมื่อยจะทุเลาลง ที่สำคัญอย่าลืมดูแลเรื่องโภชนการ และการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
เป็นประจำด้วยการกินอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น เครื่องดื่มธัญญาหาร กาแฟที่มีใยอาหารผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืชเต็มเมล็ด ผักผลไม้ต่างๆ และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย เพื่อสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่าย
และระบบต่างๆในร่างกายทำให้ผิวพรรณสดใส และเพิ่มความคล่องตัวให้คุณอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง goodfoodfoodlife
141115

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ