Custom Search


ออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดี

การออกกำลังกายที่เหมาะสม จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมามาก เหงื่อที่ออกมานั้น ทำให้ร่างกายได้ปรับสมดุล
สร้างภูมิคุ้มโรค ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ลดโรคภัยไข้เจ็บและทำให้สุขภาพดีขึ้น

ออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดี


ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า การออกกำลังแต่ละครั้ง ถ้าหากทำให้ขับเหงื่อออกมาได้ประมาณ 1 ลิตร จะสามารถ
ช่วยเสริมกำลังภูมิคุ้มกันโรค ทำให้เลือดลมเดินดี และช่วยให้ความดันโลหิตลดลงได้ อีกด้วย

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

ออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดี

เหงื่อ
ยังเป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศประจำตัวอีกด้วย การที่ร่างกายขับเหงื่อ เป็นวิธีระบายความร้อน
เพราะเหงื่อจากผิวหนังจะระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบาย
ออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดีออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดีออกกำลังกายให้เหงื่อออกช่วยให้สุขภาพดี

การทำให้เหงื่อออก ยังช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใสเนื่องจากมันได้ชำระล้างฝุ่นละอองออกไปจากตัว
ทำให้ผิวพรรณดีและสุขภาพดีไปพร้อมกันเลยทีเดียว

ข้อมูลอ้างอิง สสส.
7616 การลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ