Custom Search


น้ำมันมะพร้าวช่วยลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติทำให้น้ำหนักตัวลดลงไดอย่างน่าอัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว รับประทานก่อนอาหาร
หรือผสมลงในอาหารจะทำให้รู้สึกอิ่มนาน ช่วยปิดสวิทซ์ความหิวลงได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวช่วยลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าว โดยมีการทำงาน 3 อย่างคือ
1. น้ำมันมะพร้าว จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญขณะที่ร่างกายพักอยู่เฉยๆได้ ซึ่งนี่คืออัตราของเมตาโบลิซึ่ม
ในร่างกาย ขณะที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกาย คือคุณจะเผาแคลอรี่ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
อะไรเพิ่มขึ้น

2. หยุดความอยากอาหาร น้ำมันมะพร้าว ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นาน ทำให้มีแนวโน้มที่จะกินอาหารน้อย
ลงในขณะที่เว้นช่วงระหว่างมื้อนานขึ้น ในขณะที่ไขมันทุกชนิดจะทำให้รู้สึกอิ่มนานแบบเดียวกันนี้ แต่น้ำมัน
มะพร้าว
มีแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆเพราะโครงสร้างของโมเลกุลของมันนั่นเอง(เคล็ดลับอย่างหนึ่งคือถ้า
คุณทำอาหารด้วยมะพร้าว คุณสามารถลดแคลอรี่ลงได้โดยการเลือกกะทิและครีมชนิดไขมันต่ำ)

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค


3. ช่วยปิดสวิทช์ความหิว น้ำมันมะพร้าว ช่วยกระตุ้นการหลั่งสาร เล็บติน (Leptin) ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ที่คอยบอกเราให้หยุดกินในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้น ได้นำสตรีที่ไม่ได้ควบคุมอาหารมาทาน
อาหารที่มีน้ำมันมะพร้าวเพิ่มเข้าไป พบว่าเธอกินอาหารน้อยลงปริมาณน้ำมันมะพร้าว ต้องการเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น เพื่อที่จะได้ผลในการลดน้ำหนักนั่นคือ วันละ 15 มิลลิลิตรก็พอ หรือจะผสมรวมเข้าไปในอาหาร
เพื่อช่วยในการย่อยอาหารก็ได้ ซึ่งผู้เขียน (Dominique Finney,N.D.) ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการลดน้ำ
หนัก
ตัวได้ผลไปหลายรายแล้ว 

น้ำมันมะพร้าวช่วยลดน้ำหนัก

ที่มา : วารสาร Nature & Health เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม 2006
จากเรื่อง Coconut เขียนโดย Dominique Finney N.D.
ผู้แปล ฉัตรตระกูล เจียจันทร์พงษ์ M.P.H.

Post 5 March 2014

วิธีรับประทานน้ำมันมะพร้าว
สรรพคุณของน้ำมะพร้าว

 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ