หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

เสาวรสผลไม้มากคุณค่า

เสาวรสเป็นผลไม้เขตร้อนที่รับประทานผลสดได้ และยังมีสรรพคุณบำรุงสุขภาพหลายอย่าง เช่น
ใบช่วยลดความดันโลหิต ดอกมีฤทธิ์ระงับประสาทช่วยให้นอนหลับ และมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุง
สายตา เสาวรส ยังช่วยให้ผิวพรรณ สร้างความสมดุลแก่ร่างกาย และข้อดีอื่นๆอีกมาก

เสาวรสผลไม้มากคุณค่า


สรรพคุณของเสาวรส
เสาวรสอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด ซึ่งได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี2
วิตามินบี3 กรดโฟลิก ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุแมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม
ธาตุสังกะสี และ คาร์โบไฮเดรต และมีใยอาหารในปริมาณสูงรวมอยู่ด้วย ซึ่งนิยมนำมากินเป็นผล
ไม้สด โดยเสาวรสที่ลักษณะดีนั้นต้องไม่เหี่ยว ผิวต้องเต่งตึง

Sticker line

ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเพื่อวิจัยผล
ของสารออกฤทธิ์จากน้ำเสาวรสทั้งชนิดเปลือกเหลือง และเปลือกส้ม ต่อการต้านอนุมูลอิสระ
การต้านการอักเสบ และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ

เสาวรสผลไม้มากคุณค่า

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนำเสาวรสทั้ง 2 ชนิดมาสกัดแล้วพบว่า มีสารรูติน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระตามธรรมชาติผลึกสีเหลือง และไพโรแกลลอล สารประกอบฟีนอลชนิดหนึ่ง และกรดแกลลิค นอกจากนี้ยังพบว่าเสาวรสเปลือกสีเหลือง มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุด และสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ
ได้ดีที่สุด ส่วนเสาวรสเปลือกสีม่วง มีปริมาณฟลาโวนอยด์ และมีฤทธิ์ในการกำจัดไนตริกออกไซด์
สูงที่สุด นอกจากนี้เสาวรสเปลือกม่วงยังมีสารออกฤทธิ์กำจัดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สูงที่สุด

เสาวรสผลไม้มากคุณค่าเสาวรสผลไม้มากคุณค่า

สำหรับการศึกษาในผู้สูงอายุ พบว่า ชายและหญิงสูงอายุที่ดื่มน้ำเสาวรสเปลือกม่วง และเปลือก
เหลืองตามลำดับ มีปริมาณวิตามินซีในซีรัมลดลงหลังการดื่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมพบว่า ในหญิงสูงอายุมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อดื่ม
น้ำเสารสทั้ง 2 ชนิด ขณะที่ปริมาณไซโตไคน์ ซึ่งเป็นสารสื่อกลาง ในการอักเสบลดลงในชาย
สูงอายุที่ดื่มน้ำเสาวรสทั้ง 2 ชนิด และในหญิงสูงอายุที่ดื่มน้ำเสาวรสเปลือกม่วง


อีกทั้งปัจจัยที่เป็นเนื้อร้ายเนื้องอกลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญในชายสูงอายุที่ดื่มน้ำเสาวรสเปลือก
เหลือง และหญิงสูงอายุที่ดื่มน้ำเสาวรสเปลือกม่วง ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาว่า สารฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ซึ่ง ดร.ศุภวัชร กล่าวว่างานวิจัยนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านผลไม้ไทย เพื่อนำมาช่วยส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ อันจะช่วยส่งเสริมให้มีการปลูก และผลิตเสาวรส รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนหันมา
บริโภคเสาวรสกันมากขึ้น

ข้อมูลจาก สสส.

FoodHealth น้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ
3.5.15


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD