Custom Search


มีกลิ่นปากทำไงดี

ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเป็นเรื่องสำคัญ แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีกลิ่นปาก มาทดสอบ
กันว่ามีกลิ่นปากหรือเปล่าด้วยการเอามือป้องปากไว้ทั้ง 2 มือ อ้าปาก แล้วหายใจออก
แรง ๆ ใส่มือตัวเอง แล้วเราก็จะรู้ว่ามีกลิ่นปากหรือไม่

มีกลิ่นปากทำไงดี

สาเหตุของเกิดกลิ่นปากมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยภายในช่องปาก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฟันผุเกิดจากการที่เชื้อ
โรคสเตรปโตคอคไค (Streptococcus) ที่อาศัยอยู่บนแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ติดบนตัว
ฟันย่อยสลายอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาล ส่งผลให้เกิดกรดแลคติก และอื่นๆที่ทำลาย
เนื้อฟัน และผิวฟัน ทำให้เกิดเป็นหลุม และร่องลึก ถ้าฟันผุมากๆ ถึงขั้นทะลุโพรงประสาท
ฟัน จะทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อโพรงประสาทด้านใน ส่งผลให้มีกลิ่นปาก ทั้งจากเนื้อ
ฟัน
ที่ตายและอาหารที่บูดหมักสะสมอยู่เป็นเวลานานในโพรงที่ฟันผุ
มีกลิ่นปากทำไงดีมีกลิ่นปากทำไงดี

1.1 เหงือกอักเสบสาเหตุใหญ่มาจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ตามร่องเหงือกพอสะสม
นาน ๆ น้ำลายซึ่งมีแร่ธาตุต่าง ๆ จะตกตะกอนทับลงไปบนบริเวณที่มีคราบจุลินทรีย์อยู่เดิม
และจะเปลี่ยนเป็นหินปูนถ้าทิ้งไว้นาน อาการอักเสบก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำลายถึงกระดูก
รองรับฟันซึ่งจะสังเกตได้จากเหงือกร่น และจะเห็นฟันซี่ยาวขึ้นมีอาการปวดตื้อๆที่เหงือก
เคี้ยวอาหารแล้วจะรู้สึกปวดและฟันโยก เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่นปาก

1.2 แปรงฟันไม่สะอาด
ทำให้เกิดการตกค้างของเศษอาหารเมื่อมีการบูดเน่าทำให้เกิด
กลื่นปาก
ขึ้นมาได้การสูบบุหรี่ ทำให้มีคราบนิโคตินจับเกาะอยู่บนคราบหินปูนบนเคลือบ
ฟัน

1.3 การใส่ฟันปลอมที่หลวมไม่พอดีกับเหงือก หรือนอนโดยที่ไม่ถอดฟันปลอมออกมา
แช่อาจทำให้เกิดกลิ่นจากเศษอาหารเล็ก ๆ และจากการที่เชื้อจุลินทรีย์สะสมอยู่บริเวณผิวฟัน
ปลอมเกิดจากอาหารกินอาหารที่มีกลิ่น เช่น กระเทียม กะปิ สะตอ ฯลฯ
1.4 มแผลในช่องปาก ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้สะอาด
1.5 ฟันซ้อน ฟันเก หรือฟันคุด รวมถึงการจัดฟัน ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำความสะอาด
ฟันได้อย่างไม่ทั่วถึง

มีกลิ่นปากทำไงดี


1.6 การครอบฟันที่ไม่พอดี อาจทำให้เกิดการตกค้างของเศษอาหาร
1.7 ผู้ที่เพิ่งถอนฟัน ทำให้ทำความสะอาดฟันได้อย่างไม่ทั่วถึงและแบคทีเรียที่อยู่ในปากมาย่อยสลายลิ่มเลือดทำให้เกิดกลิ่นปากได้

2. สาเหตุอื่นๆทำให้เกิดกลิ่นปาก เช่น โรคไซนัสอักเสบโรคในระบบทางเดินอาหาร หวัด
ท้องผูก โรคกระเพาะอาหารฯลฯ

การแก้ปัญหากลิ่นปาก
1.แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาควรแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อการแปรง
ฟัน
ด้วยวิธีที่ถูต้อง เป็นการทำความสะอาดฟันที่ดีที่สุด หลายคนเข้าใจผิดว่า ควรแปรงแรงๆ
เพื่อลดกลิ่นปาก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะจะทำให้ฟันสึกได้ง่าย

2. ใช้ไหมขัดฟันสม่ำเสมอ เพราะการแปรงฟันปกติไม่สามารถทำความสะอาดเศษอาหารที่
ติดอยู่ระหว่างซอกฟันได้ ควรใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธี มิเช่นนั้นจะทำให้บาดเหงือกและทำให้
เลือดออกได้ หรือถ้าใช้อย่างถูกวิธีแล้วมีเลือกออกแสดงว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบ ควรพบ
ทันตแพทย์

3. การแปรงลิ้น ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นปากได้ เนื่องจากด้านบนของลิ้นผิวไม่เรียบ ซึ่ง
บริเวณนี้จะเกิดการสะสมของกลิ่นได้ง่าย การแปรงลิ้นควรใช้แปรงสีฟันกวาดเบาเบา จาก
ด้านในออกมาด้านนอก 2-3 ครั้ง จะช่วยลดจำนวนคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น
ปาก
ได้

4. ถ้ารู้สึกปากแห้ง น้ำลายน้อย เหนียว ข้น ควรดื่มน้ำบ่อยๆ การดื่มน้ำทำใหลด้กลิ่นปาก
ลงได้

5.การใช้น้ำยาบ้วนปาก ทานเม็ดอม หรือหมากฝรั่งดับกลิ่นปาก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้เพียง
ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำเนื่องจากทำให้สมดุลของเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อราในช่องปากเสียไป และไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์

6.พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เนื่องจากแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพในช่องปาก เช่น กำจัด
คราบหินปูนก่อนที่จะเกิดฟันผุ รักษาฟันทีุ่ก่อนจะเกิดการลุกลาม การตรวจรากฟัน คอฟัน
เป็นต้น

เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามและความสะอาดของช่องปาก รักษากลิ่นปากให้ดีดี

ข้อมูลอ้างอิง e-magazine
Post16.11.13

การรักษาโรค อาหารสุขภาพ