หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

3 ไม่ 3 ต้อง“รอด” โควิด19

กรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย 3 ไม่ 3 ต้องเพื่อ
ปกป้องตนเองจากโควิด19 ล่าสุดตัวเลขผู้ป่วยในไทย เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแล้ว ซึ่งวิกฤต
การณ์นี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยการร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน

3 ไม่ 3 ต้อง“รอด” โควิด19


3 ไม่ 3 ต้อง... “รอด” โควิด19
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออก
กำลังกาย

Sticker line


2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อ
คลุม ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่แออัด ก่อนเข้าบ้านแขวนเสื้อนอกบ้าน ถอดรองเท้า
ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด แล้วเข้าบ้าน

3.ไม่นำเชื้อไปสู่ผู้อื่น กรณีมีเชื้อติดตัว ให้กักตัวเอง แยกตัวเอง ไม่ไปที่สาธารณะ ใส่หน้า
กากอนามัย ล้างมือให้สะอาดเสมอ ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนผู้อื่น มีถังขยะต่างหาก กิน
อาหารแยกสำรับ

3 ไม่ 3 ต้อง“รอด” โควิด19


3 ต้อง

1.ต้องปฏิบัติตน ร่วมมือตามมาตรการของรัฐ และการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

2.ต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากรัฐ

3.ต้องติดต่อสื่อสาร ส่งต่อข่าวดี ให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เราจะป้องกันไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกัน เริ่มต้นง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

ภาพจาก pixabay
ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต

การรักษาโรค
240363
สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD