หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กระตุ้นการรู้คิดผู้สูงอายุในภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มักเกิดจากการสูญเสียในด้านการรู้คิดของสมอง
ภาวะเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยและคนในครอบครัว การดูแลรักษาโรคสมอง
เสื่อมมีหลายด้าน ทั้งด้านการรู้คิด ความจำ พฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งการดูแลด้าน
การรู้คิดและความจำนั้น สามารถทำได้โดยใช้ยาและไม่ใช้ยาควบคู่กัน วิธีที่ไม่ใช้ยา
ได้แก่ การกระตุ้นการรู้คิดและความจำด้วยกิจกรรมต่างๆ

3 ไม่ 3 ต้อง“รอด” โควิด19

 การกระตุ้นการรู้คิด (cognitive stimulation) หรือการฝึกสมอง (mental
exercise) เพื่อให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ทำกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เป็นการกระตุ้น
การคิดอ่าน สร้างสมาธิ และความจำ

Sticker line


 โดยการทำกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ร่วมกับผู้ป่วยรายอื่นๆ เช่น การพูดคุยถึงเหตุการณ์
ในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะพูดคุยในหัวข้อที่ผู้ป่วยสนใจ จัดกิจกรรม เช่น การเล่น
เกมส์ทายคำ เกมจับคู่ภาพ การต่อจิ๊กซอว์ หรือกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การวาดรูป
ระบายสี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น

3 ไม่ 3 ต้อง“รอด” โควิด19


ซึ่งการเลือกกิจกรรมต้องขึ้นกับความชอบของผู้ป่วยและความเหมาะสมกับสุขภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยด้วย โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที ทำเป็นประจำอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง   

การกระตุ้นการรู้คิดนี้ มีประโยชน์ต่อความจำและกระบวนการคิด ช่วยให้สามารถ
สื่อสารและตอบสนองกับผู้อื่นได้ดี โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะ
แรกถึงระยะปานกลาง  

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็มีความสำคัญในการฝึกวิธีกระตุ้นการรู้คิด
ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยทั่วไปกิจกรรมต่างๆจะต้องดำเนินการ
โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน ซึ่งผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเช่นนี้
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมการทำกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด ให้ผู้ดูแลได้เข้าใจถึง
วิธีการที่ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติเองเมื่ออยู่บ้าน เพราะถ้ามีการฝึกฝนเป็นประจำ
จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้
การดูแลง่ายขึ้นด้วย เพราะการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญควรให้ความใส่ใจเป็น
อย่างดี จึงได้ผลตามคาดหมาย

ภาพจาก pixabay
ขอบคุณข้อมูลจาก รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

การรักษาโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับcovid19
101263
สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD