>

หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ความดันลูกตา

ความดันลูกตา จะช่วยคงการทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆในลูกตาให้เป็นปกติ โดยเฉพาะ
จอตา ทั้งนี้การคงความดันในลูกตาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สำคัญคือปริมาณและการ
ไหลเวียนของสารน้ำในลูกตา,ปริมาณของเลือดในร่างกาย,ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงลูก
ตาและการไหลเวียนและ ปริมาณเลือดของหลอดเลือดดำที่เปลือกลูกตา จึงไม่ควรปล่อย
ให้ความดันลูกตาสูง เพราะไม่เป็นผลดีกับลูกตาของเรา

ความดันลูกตา


ในภาวะปกติ ภายในลูกตาจะมีความดันประมาณ 10-20 มิลลิเมตร-ปรอท ซึ่งจะเป็นความ
ดันคงที่ตลอดเวลาแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยใน ช่วงต่างเวลาของวัน, ระหว่าง
การออกกำลังกาย และจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด ซึ่งความดันปกติของลูกตาของ
เพศหญิงและเพศชายจะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จักษุแพทย์จะวัดความดันลูกตาได้จากการตรวจ
ตาร่วมกับการตรวจวัดที่เรียกว่า Ocular tonometry

Sticker line


สาเหตุความดันลูกตาสูง มีได้หลายสาเหตุ เช่น จากการไอที่รุนแรง การเบ่ง เช่น เบ่ง
อุจจาระต่อเนื่อง การยกน้ำหนัก อาเจียนรุนแรง ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดลูกตา มีสิ่ง
แปลกปลอมใน ลูกตาจากการเกิดอุบัติเหตุ มีเนื้องอกในลูกตา หรือโรคที่ก่อให้เกิด
ความผิดปกติในการสร้าง และ/หรือในการไหลเวียนของสารน้ำในลูก ตา เช่น โรคต้อ
หิน ซึ่งเป็นโรคพบบ่อย เป็นต้น

ความดันลูกตา


อาการความดันลูกตาสูง
ไม่มีอาการในระยะแรก เมื่อไรมีความดันลูกตาสูงต่อเนื่อง หรือสูงมาก จะแสดงอาการ
ที่พบได้ เช่น ปวดตา ปวดศีรษะ ตาพร่าเห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพมีลักษณะผิดปกติ
(เช่น ภาพตีบแคบกว่าภาพจริง) จนในที่สุดอาจตาบอดได้ (อาการทางการเห็นภาพ
จะเกิดจากมีการทำลายเซลล์ของจอตา จากการมีความดันลูกตาที่สูงขึ้น) ดังนั้นเมื่อ
มีอาการดังกล่าว ควรรีบพบจักษุแพทย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีความดันลูกตาสูง จะไม่มีอาการ จึงควรดูแลตนเอง เพื่อให้
ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจตากับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี หรือตามคำ
แนะนำของจักษุแพทย์ โดยเริ่มได้ตั้งแต่ในเด็ก วัยที่สามารถเข้าใจ และปฏิบัติตาม
คำสั่งได้

ข้อมูลจากหาหมอ.คอม
18417

การรักษาโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับcovid19
240363
สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD