หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

นั่งน้อยลง อายุยืนขี้น

วิถีชีวิตปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เรามีโอกาสเคลื่อนไหวน้อยลง และติดนิสัยนั่งนานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการนั่งนานๆ ยังมีส่วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรค
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

แครอทชะลอแก่


การศึกษาวิจัยโดย University of Louisiana พบว่าการนั่งน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน แล้วเดินให้
มากขึ้น จะช่วยให้คุณอายุยืนขึ้นถึง 2 ปี และการลดเวลาดูทีวีให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยให้อายุยืน
ขึ้นถึง 1.4 ปี

Sticker line

ถ้าคุณทำงานออฟฟิศหรืองานที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ลองทำ ตามสูตร ลดเวลานั่ง-เพิ่มเวลา
ยืน-ยืดเวลาเดิน
ดังนี้

1. ลดเวลานั่ง คือไม่นั่งนานเกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ลองตั้งเวลาให้เตือนทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำ
หรือดื่มน้ำ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณได้ดื่มน้ำมากขึ้นอีกด้วย

ดาหลาเพื่อสุขภาพ

2.เพิ่มเวลายืน คือยืน 10 นาทีทุกๆ 2 ชั่วโมงที่นั่ง เช่น ใช้วิธีเดินไปคุยกับเพื่อนร่วมงานแทนการส่งอีเมล์

3.ยืดเวลาเดิน คือเดินให้เร็วขึ้น 30 นาที/วัน หาเวลาว่างหลังเลิกงาน เปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบ เดินเร็วต่อ
เนื่องให้ได้นาน 30 นาที ทุกวัน หรือเดินให้มากขึ้น โดยพยายามเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว

อยากให้สุขภาพแข็งแรง ขยันเดิน ยืน และอย่านั่งนานจนเกินไป การเดินทำให้สุขภาพดีเป็นเรื่องจริงและ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลอ้างอิง nestle.co.th/th
นั่งนานเกิน 2 ชั่วโมง อันตราย บทความเกี่ยวกับการทำงาน
6717


สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD