หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กระเทียม-มะนาวเพิ่มการรับรสเค็มในอาหาร

ในสมุนไพรไทยหลายชนิดมีความเค็มอยู่ในตัว อย่างเช่น กระเทียมและมะนาว เป็นสมุนไพรไทย
ที่ทำให้การรับรสเค็มในอาหารเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายถึงว่า สามารถลดโซเดียมในอาหารลงได้ด้วยเช่นกัน

กระเทียม-มะนาวเพิ่มการรับรสเค็มในอาหาร


น.ส.ชุษณา เมฆโหรานักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มก.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสมุนไพรไทย


Sticker line

กระเทียม-มะนาวเพิ่มการรับรสเค็มในอาหารกระเทียม-มะนาวเพิ่มการรับรสเค็มในอาหาร

สำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม โดยใช้เทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่น รสของสมุนไพรไทยต่อการ
ปรับลดปริมาณโซเดียม โดยศึกษากลิ่นรสสมุนไพรไทย 14 ชนิด ต่อการรับรสเค็มในน้ำซุป 
ได้แก่ ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพา พริกขี้หนู กระเทียม พริก มะนาว
หอมแดง ผักชี ต้นหอม และขิง

กระเทียม-มะนาวเพิ่มการรับรสเค็มในอาหาร


พบว่ากลิ่นรสของกระเทียมและมะนาวช่วยเพิ่มการรับรสเค็มในน้ำซุปได้ดีขึ้น หมายความว่า
แม้จะใส่เกลือในปริมาณน้อยแต่ก็สามารถทำให้รู้สเค็มได้ ส่วนกลิ่นรสของพริก ผักชีฝรั่ง โหระพา
ใบมะกรูด และหอมแดงสามารถเพิ่มการรับรสเค็มได้เล็กน้อย

กระเทียมและมะนาว
หากนำมาใช้ปรุงรสอาหารจะช่วยชูรสเค็มทำให้ลดปริมาณเกลือที่ใช้ในการ
ปรุงอาหารได้เพราะหากใส่กระเทียมหรือมะนาวร่วมด้วยจะทำให้สามารถรับรู้รสเค็มได้โดยไม่ต้อง
ใส่เกลือในปริมาณที่มากทำให้คนกินรู้รสเค็มแต่ใช้เกลือไม่มากซึ่งผลที่ได้น่าจะเกิดจากกลิ่นและรส
ชาติเฉพาะตัวของสมุนไพรที่ช่วยเสริมการรับรสเค็มให้เด่นชัดขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก MSN

 สรรพคุณทางยาของกระเทียม เปรียบเทียบเมล็ดเชียกับอาหารชนิดอื่น

สมุนไพร111214


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
การรักษาโรคCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD